Medforfattere av ny bok

Clara Luckner Strømsvik og Cecilie Høj Anviks forskning har blitt til to kapitler i ny bok. Foto: Thoralf Fagertun
Clara Luckner Strømsvik og Cecilie Høj Anviks forskning har blitt til to kapitler i ny bok. Foto: Thoralf Fagertun

Våre forskere Cecilie Høj Anvik og Clara Luckner Strømsvik har bidratt med hvert sitt kapittel i boken "Pedagogikk, trender og politikk i klasserommet".

Den rykende ferske boken presenterer forskningsbaserte innblikk i hvordan velkjente politiske prinsipper og strategier faktisk fungerer i klasserommet.

Kapittel 5, «Tidlig innsats, økt lærertetthet og tolærersystem», er ført i pennen av Luckner Strømsvik, i samarbeid med Bjørg Mari Hannås.

–  Vi har skrevet om tolærersystemet og undersøkt hvordan det implementeres i praksis og hvilke erfaringer rektorer, lærere og elever har gjort seg etter å ha prøvd systemet, sier Luckner Strømsvik.

– Forskningen viser at systemet kun lykkes hvis begge lærerne har likeverdige roller i klasserommet.

Mobbesaker fanges ikke opp
Kapittel 9, «Skulker eller sliter de», er skrevet av Cecilie Høj Anvik. Hun har ikke pedagogisk bakgrunn, men har forsket mye på ungdom som faller utenfor.

– Alle ungdommer må gjennom skolen for å kvalifisere seg for voksenlivet, også de som sliter der. Jeg skriver om hvordan skolen fungerer både som arena for ekskludering og inkludering, forteller Anvik.

Forskeren viser hvordan skolehverdagen kan fremstå som uoverkommelig for elever som opplever mobbing og fremhever betydningen av lærere som oppdager og gjør noe med problemet.

– Det er en klar sammenheng mellom mobbing i oppveksten og frafall fra videregående skole. Blant lærere og voksne generelt er man usikre på hvordan man skal håndtere psykososiale utfordringer, og intervjuundersøkelser blant unge som har blitt utsatt for mobbing viser at det sjeldent blir fanget opp og tatt tak i på en skikkelig måte, sier Anvik.

Lansering med forfatterne
Pedagogikk, trender og politikk i klasserommet lanseres torsdag den 1. juni klokken 13.00 på rom 1426 (1. etasje, lærerutdanningen inngang E eller D) på Nord universitet. Her presenterer mange av forfatterne sine forskningsbidrag i boka.

Alle interesserte er velkommen!

Les mer om boken her

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern