Markerer viktigheten av fri forskning

March for Science Bodø.

March of Science Bodø er del av en verdensomspennede markering av viktigheten av fri og forskningsbasert vitenskap og uredd forskningsformidling.

– Den 22. april trekker akademikere over hele verden til gatene. Et initiativ fra amerikanske forskere er fanget opp av det globale forskerfellesskapet, og nå planlegges det tilsvarende arrangementer over hele kloden: fra Tokyo, Kuala Lumpur og Buenos Aires til Oslo og flere andre byer i Norge. I Bodø markerer vi dagen med en debatt om vitenskap og vitenskapens rolle i samfunnet, skriver forskere fra Nordlandsforskning og Nord universitet i en kronikk i Avisa Nordland.

På Facebook-arrangementet til March for Science Bodø understrekes det at alle er velkommen til å markere viktigheten av fri forskning.

– Dette er ikke en markering for forskere, men for forskningens viktige rolle i vårt åpne og demokratiske samfunn. Det blir ingen marsj i Bodø, men et åpent arrangement på Hundholmen brygghus. Alle som ønsker å vise sin støtte til et fritt og frittalende akademia, er velkommen. Det blir appeller fra ansatte ved Nord, Nordlandsforskning og Nordlandsssykehuset, åpen mikrofon, musikk, sosialt samvær på tvers av fag og folk. Velkommen!

Les mer om arrangementet her

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern