Maktbruk for nybegynnere

Boka er illustrert av Hans Gerhard Meier.
Boka er illustrert av Hans Gerhard Meier.

Terje Olsen har skrevet en håndbok til unge medvirkere, som skal hjelpe dem å navigere trygt gjennom hersketeknikker og andre utfordringer de møter på sin vei.

«Unge og medvirkning – Maktbruk for nybegynnere» heter boken som er ført i pennen av Nordlandsforsknings Terje Olsen, sammen med Aida Tesfai og Adrian Lorentsson fra Mental Helse Ungdom (MHU).

«Med denne boka har man som ung medvirker, og påvirker, fått et nytt verktøy i verktøykassa si», skriver barneombud Inga Bejer-Engh i forordet.

– Jeg tenker egentlig på boken som en håndbok i maktmisbruk for nybegynnere, sier Olsen.

For forfatterne hadde observert at ungdom som ønsket å medvirke, ble deltakere i et maktspill de ikke kjente reglene til. MHU ønsket derfor å lage en grunnopplæring til sine medlemmer som skulle være brukermedvirkere i ulike forum, det være seg i NAV, helseorganisasjoner eller offentlige velferdsinstitusjoner.

– Brukermedvirkning er nedfelt i lovverket og unge blir etterspurt som medvirkere. Men i praksis blir de kastet inn i et system som de voksne kjenner godt, men som de unge ikke alltid har et godt grunnlag for å forstå, sier Olsen.

 


Seniorforsker Terje Olsen. Foto: Morten Ovesen

 

Boka som ikke eksisterte
MHU opplevde at ungdommene de sendte ut som medvirkere, ikke helt forsto spillereglene. Mange av ungdommene følte seg utmanøvrert, de følte at de dummet seg ut og ble spilt ut på sidelinjen. Og de sluttet.

– Det er dumt, både for organisasjonen og for samfunnet. Vi mister engasjerte ungdommer som i utgangspunktet har lyst til å gjøre en forskjell, sier Olsen.

Så MHU lagde altså et prosjekt. Målet var å skape et kurstilbud for unge medvirkere. Men prosjektlederen fant lite litteratur å lage kurs av. Sammen med Olsen, kom MUH frem til en naturlig konklusjon.

– Vi skriver sjøl den boka som ikke finnes.

Forsvar mot skitne triks
Resultatet er et lettlest stykke litteratur som gir en grunnleggende introduksjon til medvirkning, møtekultur, makt og innflytelse. 

– Hersketeknikker er en av tingene vi bruker plass på. For der det er interesser som står på spill, der er det makt. Da må man lære seg noe om hvilke triks man kan bli utsatt for i sånne sammenhenger, sier Olsen.

– Boken lærer deg både å oppdage triksene, og å forsvare deg mot dem.

Norge har et system der medvirkning er utbredt. Ungdomsråd, ungdomspartier og elevråd er bare noen eksempler. 

– Jeg tenker på denne boka som Hakkespettboka i medvirkning. En enkel håndbok for ungdom, som handler om ungdomsmedvirkning generelt, sier Olsen.

Boka inneholder også et kapittel rettet mot profesjonsutøvere, med tips til hvordan de kan legge til rette for at ungdommene de inviterer med inn, kan finne sin plass og fungere.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern