Lytring: Modellenes tyranni?

Ved hjelp av x’er og y’er regner økonomene ut hvilke veier som gir oss mest nytte for pengene. Imens drømmer politikerne om å bygge landet - aller helst en bro eller en tunnel der egne velgere lever og bor. Er det på tide å overlate mer av veibyggingen i Norge til ekspertene, eller skal vi være glade for politikere som bygger veier stikk i strid med ekspertenes råd?

Dessuten, hva betyr det at noe er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og hvordan i all verden kan man regne det ut?

Lytring lover en kveld det lukter asfalt av!

I panelet sitter:

  • Gisle Solvoll, førsteamanuensis, Nord universitet
  • Eirik Sivertsen, første nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen Stortinget,
  • Arbeiderpartiet
  • Geir A. Mo, administrerende direktør, Norges Lastebileier-Forbund
  • Aino Ellingsen, bedriftseier, Ellingsen Seafood

Samtalen ledes av Arne O. Holm, Nord universitet.

 

Sted: Litteratursalen, Stormen bibliotek

Tid: 7. september, kl. 19.00-20.30

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern