Lytring: Hvordan vet du at du er same?

Nesten ingen samer driver med reindrift lenger, de flytter til de store byene og stadig færre behersker de samiske språkene. Samtidig framstår samisk identitet som noe helt annet enn "det norske" i mange sammenhenger.

Hva kjennetegner det egentlig å være same i dag? Dessuten; er det fortsatt relevant å snakke om opprinnelse i en verden som blir mer og mer globalisert, og der jeg’et er noe man syr sammen på egen hånd? Og hvor mye identitetsmix tolererer egentlig det samiske samfunnet selv før de sier stopp?

For å diskutere dette, har vi med disse med i panelet:

Helga Pedersen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Sven Roald Nystø, seniorrådgiver Árran - Julevsáme guovdásj / Lulesamisk senter og tidligere sametingspresident
Anders Sunna, samisk kunstner fra Sverige
Erlend Elias, samfunnsdebattant og foredragsholder fra Tysfjord
Linn-Marie Pedersen, flyktningetjenesten Steigen og PhD Nord universitet

Ordstyrer: Stein Sneve

Kafé Kafka inviterer til nachspiel etter Lytring.

Nord universitet og Nordlandsforskning inviterer til Lytring – arena for forskningsformidling og refleksjon. Vi lover fersk kunnskap og nye perspektiver på aktuelle samfunnsspørsmål. Lytring finner sted hver måned utover høsten, i Stormen bibliotek.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern