Lytring: Alltid beredt?

Lytring - Øvelse Nord 16

25. april er det Lytring i Stormen. Øvelse Nord 16, Nord universitet og Nordlandsforskning inviterer til Lytring om beredskap i nord.

Det sikkerhetspolitiske klimaet er blitt kaldere, forsvarsbudsjettet øker og regjeringen prioriterer økt militær tilstedeværelse i nordområdene. Samtidig trues den lokale akuttberedskapen med nedleggelse og Nord-Norges andel av den norske befolkningen synker. Er bosetting, lokalsykehus og næringsaktivitet i nord egentlig relevant for den nasjonale sikkerhetspolitikken, eller er det bare en dårlig kamuflert og dyr distriktspolitikk?

Hva sikrer egentlig stabilitet og beredskap her på NATOs ytterflanke – folk eller fly? Lytring har invitert Mads Gilbert, overlege Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Janne Haaland Matlary, professor Universitetet i Oslo (UiO), Arne O. Holm, seniorrådgiver Nord universitet, Marit Nybakk, Stortingets 1. visepresident og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen og Erlend Skaug Ingebrigtsen, leder AUF i Nordland.

Vertsskap er Øvelse i Nord - 16.

Ordstyrer: Kjetil Moe.

Samtalen fortsetter på kafe LY.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern