Lytring 27. mai: Generasjon prestasjon

Illustrasjonsfoto. Ungdom på tur opp en trapp.
Illustrasjonsfoto

Dagens ungdom er mer pliktoppfyllende, jobber mer med skole, bruker mindre rus og er i mindre opposisjon enn deres egen foreldregenerasjon. Samtidig rapporterer svært mange unge om psykiske plager, noe som bekymrer forskere, foreldre og de som møter ungdom i skolehverdagen.

Nordlandsforskning og Universitet i Nordland inviterer til Lytring - arena for forskningsformidling og refleksjon. Vi lover fersk kunnskap og nye perspektiver på aktuelle samfunnsspørsmål. Lytring finner sted hver måned utover høsten, i Stormen bibliotek.

Vi inviterer fagfolk som jobber med ungdommene våre, forskere og unge selv for å gi oss bedre forståelse av hva dette handler om. Deltakerne vil ta temperaturen på hvordan det står til med dagens unge, trivsel og helse, og også peke på foreldrerollen/ansvaret.

  • Hvordan kan vi best forstå ungdommens utfordringer?
  • Hvordan følge opp ungdommene?
  • Hva er foreldres rolle og ansvar?
  • Hva kan de unge gjøre selv?

Bidragsytere:

Cecilie Høj Anvik, seniorforsker Nordlandsforskning
Ronny Olsen, oppfølgingstjenesten Bodin videregående skole
Tommy Strøm, sosialpedagogisk rådgiver, Bodin videregående skole
Ungdommer

Møtet er åpent og gratis for alle som er interessert i og opptatt av ungdom.

27. mai kl 1900 i Litteratursalen i Stormen.

Velkommen!

Les mer på Stormen om arrangementet.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern