Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST)

Samfunnsøkonomisk er ikke LOFAST lønnsomt, men de tekniske forventningene er innfridd. Det konkluderer forskere fra Universitetet i Nordland og Nordlandsforskning med. Jarle Løvland fra NF og Gisle Solvoll, Terje Mathisen og Thor-Erik Sandberg Hanssen fra UiN har gjort en evaluering av Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) på oppdrag fra Concept-programmet, NTNU.

Last ned rapporten. (PDF, 1MB)

Sammendrag

Ut fra effektmålet om å knytte Lofoten til fastlandet på en effektiv måte må vi kunne si at LOFAST har bidratt til dette. Prosjektet gir også viktige brukergrupper reduserte transportkostnader og full fleksibilitet i valg av reisetidspunkt, men noen negative fordelingsvirkninger på grunn av endret ferjetilbud og omlegging av turiststrømmer.

I et regionforstørringsperspektiv kan imidlertid LOFAST ikke sies å ha vært vellykket. Dagens trasé gir et dårlig grunnlag for å bygge en sterkere LOVE-region (Lofoten og Vesterålen) gjennom eksempelvis etablering av felles infrastruktur knyttet til flyplass og sykehus samt for å kunne utvikle sterkere integrasjon i arbeidsmarkedet.

Alt dette betyr at LOFAST må sies å ha vært et operasjonelt vellykket prosjekt, et delvis taktisk vellykket prosjekt og et strategisk mislykket prosjekt.

Les nyhetsbrevet fra Concept-programmet hvor rapporten omtales. (PDF, 1MB)

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern