Ledig stilling som stipendiat: "Innovasjon i offentlig sektor"

Bilde av gulstripe på veien

Nordlandsforskning skal være arbeidsstedet for tre stillinger innen innovasjon i offentlig sektor, der den ene ansettes ved Nordlandsforskning, de andre to ansettes på Universitetet i Nordland.

Det er Nordland fylkeskommune som delfinansierer åtte stipendiatstillinger innen innovasjon, som skal følge felles program og ha tett samarbeid i neste 3-5 års periode.

Om stillingen

Innovasjonsforskning er et sterkt fagmiljø ved Nordlandsforskning, og forskning på offentlig sektor har lange tradisjoner. For å styrke fagmiljøene og samarbeidet ytterligere lyses det ut stilling som stipendiat innenfor innovasjon i offentlig sektor.

Det er utarbeidet et godkjent stipendiatprogram for disse 8 stillingene som utdyper bakgrunn og innhold nærmere. Doktorgradsprosjektet for stipendiaten ved Nordlandsforskning har som tema hvilken rolle og betydning ildsjeler («Innovation Champions») har i innovasjonsprosesser i offentlige organisasjoner. Andre temaer eller vinklinger kan være aktuelle.

Doktorgradsprosjektet skal bidra til teoriutvikling og testing av teori om innovasjon i offentlig sektor, gjennom bruk av kvalitativ og/eller kvantitativ analyse av egeninnsamlet og foreliggende datamateriale. Prosjektet skal utvikle kunnskap som er relevant for offentlige organisasjoner som ønsker å tilrettelegge for innovasjon og gjennomføre gode innovasjonsprosesser.

Stillingen lyses ut som en 4-årig stilling, der 25 % av arbeidstiden forutsettes benyttet til eksternt finansiert prosjektarbeid på relevante områder. Veileder i doktorgradsarbeidet oppnevnes av Universitetet i Nordland, med biveileder fra Nordlandsforskning.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker en person som har solid bedriftsøkonomisk eller samfunnsfaglig kompetanse og som ønsker å bidra til kompetanseoppbygging innen innovasjonsfaglig forskning ved Nordlandsforskning. Avhengig av faglig bakgrunn vil stipendiaten primært bli tilknyttet og tatt opp i doktorgradsstudiet på Handelshøyskolen i Bodø.

Det er spesifikke krav knyttet til faglig sammensetning, nivå og karakterer for å tas inn i et doktorgradsprogram, og nærmere regler for dette finner du på universitetets hjemmesider. Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt, og motivasjonen for gjennomføring er viktig.

Det forutsettes at den som tilsettes behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig svært godt. I tillegg vil god kjennskap og innsikt i norsk kultur og offentlig sektor vektlegges og arbeidserfaring fra det offentlige vil være en fordel. 

Arbeids- og lønnsvilkår

Vi tilbyr et spennende tverrfaglig arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Stipendiatstillingen er på fire år, inkludert et års arbeid med forskningsprosjekter sammen med andre forskere ved Nordlandsforskning. Mulighet for fast ansettelse etter ferdig doktorgrad er sannsynlig.
 
Stillingen er ledig fra dags dato. Du vil ansettes som forsker III og starte på lønnstrinn 50, jfr Statens regulativ. Nordlandsforskning har klp offentlig tjenestepensjonsordning.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til forskningsleder Ingebjørg Vestrum, tlf. 75 41 18 41 / ikv@nforsk.no eller adm. direktør Iselin Marstrander, mobil 40 40 83 65 / ima@nforsk.no

Søknad med CV, vitnemål, attester og prosjektbeskrivelse sendes, gjerne elektronisk, innen 15. november 2014 til:

NORDLANDSFORSKNING
Postboks 1490
8049 Bodø
nf@nforsk.no

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern