Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver

Illustrasjonsbilde av veien

Nordlandsforskning har en langsiktig og strategisk satsing på forskningsformidling. Vi har en ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver, send oss din søknad innen 7. november.

Nå ønsker vi å knytte til oss en kommunikasjonsrådgiver fra 1. januar 2017. Stillingen er et vikariat for ett år, med mulighet for forlengelse da Hanne har permisjon for å begynne i en annen stilling.

Vi er en entusiastisk gjeng som holder på med utrolig mye spennende forskning på klima, grønt skifte, reiseliv, innovasjon, skole, velferdstjenester, regional utvikling, havbruk, industri og mye mer. Se også www.nordlandsforskning.no.

All denne kunnskapen skal gjøres tilgjengelig for offentlig sektor, i næringslivet, i politikkutvikling, i beslutningsprosesser og blant folk flest. Vi skal formidle både resultater av forskningen og bidra til samfunnsdebatt og dialog med omgivelsene.

Det er til tider høyt arbeidstempo og intensiv jobbing i et kreativt og dynamisk fagmiljø. Du vil ha stor frihet og selvstendighet i jobben, og møter 40 kollegaer som står med åpne armer og venter på den rette. Vi trenger en kommunikasjonsrådgiver som er glødende opptatt av samfunnet, som ser nytten i forskning og evner å formidle den på ulike måter sammen med oss. Vi ønsker oss en kreativ person som kan tenke strategisk rundt kommunikasjon og markedsføring av Nordlandsforskning som organisasjon, samt våre enkeltforskere og prosjekter. Vi formidler i en rekke ulike format og genre, og gjør oss synlige gjennom de fleste formidlingskanaler for å nå ulike målgrupper.

Har du bakgrunn fra tilsvarende stillinger? Gjerne mastergrad fra fagområder som kommunikasjon, journalistikk, digital markedsføring eller samfunnsfag. Erfaring som webredaktør, kommunikasjonsrådgiver, bruk av sosiale medier, arrangør av debatter, populærvitenskapelig formidling og markedsføringskompetanse vil være viktig.

Du er strukturert, sosial, har gode samarbeidsevner, et godt nettverk og er villig til å stå på når det er nødvendig. Du behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig svært godt.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø, høy trivsel og gode lønns- og pensjonsforhold.

Send oss din søknad på nf@nforsk.no.

Frist for søknad:        7.november 2016. sendes til nf@nforsk.no

Kontakt:                    Iselin Marstrander, administrerende direktør. Mobil 404 08 365

                                 Hanne Risa, kommunikasjonsrådgiver. Mobil 957 22 366

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern