Knalldebut for Lytring Lofoten

Lofoten + Lytring = fullt hus og engasjert debatt.

120 mennesker samlet seg på Aust-Lofoten videregående skole på en værhard vinterkveld for å få med seg diskusjonen om turisme i Lofoten.

Det er Nordlandsforskning og Nord universitet som står bak Lytring-konseptet og Karin Marie Antonsen synes debuten i Svolvær leverte varene.

– Vi var spente på oppmøtet, og må si oss veldig godt fornøyde med at 120 stykker tok turen, sier Antonsen, som støttes av ordstyrer Anki Gerhardsen.

– Dette er helt åpenbart en debatt mange i Lofoten opplever som svært viktig. At det kom så mange for å høre, sier jo sitt. Flere av dem hadde reist langt, påpeker hun.
 


Karin Marie Antonsen innleder. Skjermdump fra NRK.


Lovverket tillater skjerming
Lytring hadde satt sammen et panel med varierte meninger for å diskutere situasjonen og mulige veier videre: Marianne Reusch (jurist og ekspert på allemannsretten), Hanne Lykkja (prosjektleder i besøksforvaltningsprosjektet i Lofoten), Trygve Steen (XXLofoten), Richard Fredriksen (fiskarbonde) og Eivind Holst (ordfører Vågan kommune)

 – Vi fikk frem ulike holdninger og meninger om reiseliv i Lofoten, sier Antonsen.

– Richard Fredriksen, som er noe så sjeldent i dag som fiskarbonde, var for eksempel svært tydelig på at man må bevare naturen. Samtidig var han innforstått med at reiselivsnæring er viktig for Lofoten.

Marianne Reusch doserte om allemannsretten og forærte nok ny kunnskap til mange. Hun pekte blant annet på at kommunen og andre grunneiere har handlingsrom til å skjerme noen områder ved å forby teltning og parkering.

– Det blir spennende å se om kommunene nå tar et lite dypdykk i lovverket for å se hvilke verktøy som faktisk finnes der, bemerker Antonsen.
 


Publikum fylte biblioteket på Aust-Lofoten videregående skole. Skjermdump NRK.


Populært i flere kanaler
Debatten ble strømmet av NRK og Lofotposten og var populær også på disse plattformene. På Facebook kom det flere gode og konstruktive tilbakemeldinger til arrangørene.

Ordstyrer Gerhardsen satser på at Lytrings første opptreden i Lofoten får ringvirkninger.

– Det er bare å håpe at det som kom fram under diskusjonen kan danne et grunnlag for den videre samtalen om hvordan Lofoten skal håndtere den stadig voksende turismen, sier hun.

Lytring Lofoten er støttet av Nordland fylkeskommune og er et samarbeid mellom Nordlandsforskning og Nord universitet.
 


Anki Gerhardsen ledet debatten. Skjermdump NRK.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern