Klar for idélab for reiselivet

Illustrasjon: Norges forskningsråd
Illustrasjon: Norges forskningsråd

100 søkte, 30 ble akseptert. I tre intensive dager skal de klekke ut radikale ideer for fremtidens reiseliv og med på laget er Merete Kvamme Fabritius fra Nordlandsforskning.

– Det er kjempespennende å bli invitert og jeg ser frem til å bidra, sier Fabritius, som har deltatt i mange forskningsprosjekter med fokus på reiseliv. På Forskningsrådets idélab er imidlertid gamle meritter uinteressante, her skal det tenkes nytt.

– Deltakerne skal arbeide sammen gjennom tre intensive dager i januar, for å komme frem til nye og grensesprengende ideer for morgendagens reiseliv, er Forskningsrådets beskrivelse av begivenheten. 

Det er personene - ikke institusjonene – som er de sentrale aktørene i idélaben. Derfor er hver og en av deltakerne håndplukket fra ulike fagfelt til den intensive samlingen.

– Det blir en krevende økt, ingen tvil om det, men jeg gleder meg skikkelig, sier Fabritius.


Merete Kvamme Fabritius. Foto: Morten Ovesen

Nordnorsk reiseliv på plass
De 30 utvalgte kommer fra både næringsliv, akademia, offentlig sektor og ulike organisasjoner.

– Idélab handler om å bringe sammen mennesker som vanligvis ikke samarbeider; det er gjerne i møtet mellom personer med ulik bakgrunn at nye ideer vokser fram. I utvelgelsen er det derfor lagt vekt på å få god bredde i bakgrunn, erfaring, kompetanse og geografi, skriver Forskningsrådet.

Flere av deltakerne kommer fra Nord-Norge. Både Træna kommune, Tromsø-baserte Vulkana Drift AS, Nordnorsk reiseliv AS. UiT, Visit Bodø og LofotenMat er representert.

– Det viser at det jobbes godt med reiseliv i regionen, sier Fabritius.

Langvarige effekter
Når de 30 kloke og kreative hodene har tenkt sammen fra morgen til kveld i tre dager, håper Forskningsrådet at resultatene skal vises i lang tid fremover.

– Ambisjonen for Idélaben er å utvikle tverrfaglige prosjekter som gjennom forskningsbasert innovasjon kan føre til radikale og dristige løsninger for norsk reiseliv 20 år frem i tid, heter det i utlysningsteksten til idélaben.

Stikkordene for prosjektene er bærekraftighet og lønnsomhet. I idélaben skapes idéer i en prosess som resulterer i at de beste delfinansieres. Idélaben for reiselivet foregår 23.-25. januar utenfor Oslo.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern