Kjønn og næringsliv i Norge

Foto av Elisabet Ljunggren
Elisabet Ljunggren

Elisabet Ljunggren har sammen med Gry A. Alsos, Hilde Bjørkhaug og Agnes Bolsø skrevet bok om likestillingsutfordringer i Norge. De slår et slag for den kunnskapsbaserte debatten.

I likestillingslandet Norge er næringslivet fortsatt kjønnsskjevt. En kunnskapsbasert debatt om likestilling i norsk næringsliv er avgjørende for å få til en endring.

Boka blir lansert i mai, les mer på Cappelen Damms nettsider.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern