Kjønn i bevegelse

Torsdag 23. august 19:00 tar Lytring opp temaet kjønnsskifte til debatt.

 

 

Stadig flere barn og unge ønsker kjønnsskifte – og får det. Blant annet ved hjelp av hormonbehandling og kirurgi. Men kan man egentlig være «født i feil kropp» eller er samfunnets kroppsidealer og stereotypier om kjønn for snevre? Er det etisk forsvarlig å la barn bestemme dette selv? Og hvordan skal helsevesenet forholde seg til den økende pågangen av unge som vil skifte kjønn?

Med oss for å diskutere dette har vi:
• Overlege, Anne Wæhre fra Rikshospitalet
• Lege, Esben Esther Pirelli Benestad
• Journalist, Anki Gerhardsen
• Professor FSH, Berit Støre Brinchmann fra Nord universitet
• Bodøungdommen, Elliot Blix Granum
• Ordstyrer, Geir Johnsen

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern