Inviterer til Grønsj

Hogne Nersund Larsen fra Asplan Viak skal snakke om klimafotavtrykk. Foto: Privat
Hogne Nersund Larsen fra Asplan Viak skal snakke om klimafotavtrykk. Foto: Privat

Nordlandsforskning og Nord universitet lanserer Grønsj – en seminarrekke om det grønne skiftet. Første fokus legges på klimafotavtrykk.

- Tre ganger før sommeren og tre ganger til høsten arrangerer vi et halvdagsseminar hvor nasjonalt anerkjente fagpersoner kommer til Bodø for å snakke om ulike aspekter ved det grønne skiftet, sier Bjørn Vidar Vangelsten, initiativtaker og miljøforsker ved Nordlandsforskning.

- Først holder den inviterte foredragsholderen en innledning og så har vi en dialog. Vi inviterer deltagere fra forskning, forvaltning og næringsliv lokalt og regionalt.

Seminarrekken har fått navnet «Grønsj» og først ut er Hogne Nersund Larsen fra Asplan Viak. Torsdag 9. mars skal han fortelle om klimafotavtrykk og hvordan det kan brukes som indikator på det grønne skiftet.

GRØNSJ PÅ FACEBOOK

- Nersund Larsen kommer til Bodø for å snakke om den nyeste forskningen på klimafotavtrykk og klimaregnskap. Hvordan skal vi måle hvor «grønn» vår organisasjon eller vårt produkt er? Deltagerne på seminaret vil få en innføring i ulike beregninger og det vil vises utvalgte resultater for både kommuner og bedrifter, forteller Vangelsten.

- Det vil også problematiseres hvordan ulike beregningsmetoder kan gi ulike resultater og konsekvenser. For eksempel hvordan nasjonale ikke‐fotavtrykksbaserte utslippsinventar risikerer å virke mot sin hensikt, ved at det kan oppfattes som en klimagevinst å flytte industri ut av landet.

Seminaret avsluttes med dialog rundt bruk av klimaregnskap og klimafotavtrykk, og hvordan klimafotavtrykk kan være med på å fremme grønt lokalt næringsliv. 

TID: Torsdag 9. mars 11.00-14.00
STED: Rom A126, Inngang A, Nord universitet, Universitetsallèen 11, Bodø
PÅMELDING: Send epost til Mona Lekanger (mle@nforsk.no) innen 3. mars
SPØRSMÅL? Ta kontakt med Bjørn Vidar Vangelsten for mer informasjon

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern