Innovasjon i integrering

Gunhild Johansen, tidligere byråd, politiker i Tromsø kommune, Kari Lydersen, Hålogaland amatørteaterselskap (HATS), Ulla-Stina Wiland Nord-Norsk Jazzsenter, Pernian Shafiei, Norsk Folkehjelp/Røde Kors, Tone Magnussen, Nordlandsforskning, Marit Aure, Kvinnforsk, Anniken Førde, ISS/UIT, Vanja Marita Jensen, avd leder Intro, Flyktningtjenesten Tromsø kommune, Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid, Evariste Nshimiyimana, integreringskonsulent, kultur og idrett Tromsø kommune, Greg Taff, PurpleDinner.com/Nibio/Norsk folkehjelp, Sara Hope Lygre, Bodø Røde Kors. Torill Nyseth, ISS/UIT var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Gunhild Johansen, tidligere byråd, politiker i Tromsø kommune, Kari Lydersen, Hålogaland amatørteaterselskap (HATS), Ulla-Stina Wiland Nord-Norsk Jazzsenter, Pernian Shafiei, Norsk Folkehjelp/Røde Kors, Tone Magnussen, Nordlandsforskning, Marit Aure, Kvinnforsk, Anniken Førde, ISS/UIT, Vanja Marita Jensen, avd leder Intro, Flyktningtjenesten Tromsø kommune, Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid, Evariste Nshimiyimana, integreringskonsulent, kultur og idrett Tromsø kommune, Greg Taff, PurpleDinner.com/Nibio/Norsk folkehjelp, Sara Hope Lygre, Bodø Røde Kors. Torill Nyseth, ISS/UIT var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Hvordan skal man drive integrering? Det spørsmålet ble drøftet 22. og 23. august i Tromsø. Da ble det arrangert arbeidsseminar og oppstartsmøte for et nytt prosjekt med mange faglig engasjerte og dyktige samarbeidspartnere på Kvinnforsk i Tromsø.

Universitet i Tromsø og Nordlandsforskning, i samarbeid med Bodø Røde Kors, Tromsø kommune og Hålogaland Amatørteaterselskap har fått støtte fra Regionale Forskningsfond, Nord-Norge til et forprosjekt om nye måter å drive integrering på.

Til oppstartsmøte var også Nordnorsk jazzsenter, Norsk Folkehjelp, PurpleDinner.com og NIBIO invitert. Prosjektgruppen hadde fruktbare erfaringsutvekslinger og gode diskusjoner om kunnskapsutfordringer og innovative tiltak i integreringsarbeid. Post.doc på Kvinnforsk Marit Aure er prosjektleder for forprosjektet Innovasjon i integrering. 

Tone Magnussen fra Nordlandsforskning skal forske i prosjektet og ser fram til arbeidet.
- Dette er et spennende prosjekt der vi utforsker det mangfoldige integreringsarbeidet som foregår i Tromsø og Bodø. I prosjektet vil vi se nærmere på hvordan nye integreringstiltak oppstår i samarbeid mellom private, frivillige og offentlige, og hvordan disse er organiserte. Målet med prosjektet er å få fram hvilken kunnskap som trenges for å handle bedre på feltet inkludering.

Magnussen er selv aktiv frivillig i Bodø Røde Kors sitt flerkulturelle arbeid, og vil ta med seg disse erfaringene i det pågående forskingsprosjektet.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern