Ingen fusjon mellom Nordlandsforskning og TFoU

Styreleder i Nordlandsforskning, Hulda Gunnlaugsdottir. Foto: Helgelandssykehuset
Styreleder i Nordlandsforskning, Hulda Gunnlaugsdottir. Foto: Helgelandssykehuset

Styret i Nordlandsforskning AS valgte torsdag å trekke saken om fusjon med Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU).

– Bakgrunnen for beslutningen er at styret til SINTEF tirsdag gikk inn for fusjon med TFoU. Styret i TFoU vedtok samme dag at dette var en ønsket løsning. Også de ansatte i TFoU foretrekker en fusjon med SINTEF. Vi er enig i at denne løsningen er den beste og trakk derfor vår egen sak om fusjon med TFoU, sier Hulda Gunnlaugsdottir, styreleder i Nordlandsforskning AS.

– Vi gratulerer de ansatte i TFoU med at saken har fått en god utgang og ser frem til å samarbeide med det nye og enda sterkere forskningsmiljøet på Steinkjer.

Bakgrunnen for fusjonsprosessen er at TFoU i 2018 fikk beskjed fra Forskningsrådet om at de ikke kvalifiserte for videre statlig grunnfinansiering. Siden da har instituttet sett seg om etter en fusjonspartner for å opprettholde driften. Det så lenge ut til at TFoU skulle fusjonere med NTNU samfunnsforskning, men i november ble denne løsningen overraskende avvist.

Dette førte til at Nord universitet, som er majoritetseier i både TFoU og Nordlandsforskning, henvendte seg til Nordlandsforskning for å be instituttet vurdere en fusjon med TFoU. Også SINTEF og NIBIO ble vurdert som mulige fusjonspartnere og styret i TFoU pekte altså tirsdag ut SINTEF som foretrukket partner.

Kontaktinformasjon:
Hulda Gunnlaugsdottir
91739659 / hulda.gunnlaugsdottir@helgelandssykehuset.no

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern