I styret til Nordland fagskole

Foto: Thoralf Fagertun
Einar Lier Madsen. Foto: Thoralf Fagertun

Forsker Einar Lier Madsen er valgt inn i styret til den fylkeskommunale fagskolen i Nordland.

Lier Madsen har lang erfaring fra både forskning og næringsliv, og har de siste årene jobbet særlig med reiseliv. Han var prosjektleder for Opplevelser i nord, det største forskningsprosjektet innen reiseliv i Norge noen sinne.

Nordland fylkeskommune vedtok i 2016 at alle fylkets fagskoler skulle samles som en felles fagskole. Rett før jul i fjor ble det nye styret oppnevnt av Fylkesrådet i Nordland.. Av syv styrerepresentanter, kommer fem fra arbeids- og næringslivet.

– Det er interessant å få være med og bidra i det første styret for en fagskole som samler alle fagskoleutdanningene i Nordland i en ny organisasjon, sier Lier Madsen.

– Utdanningene er korte og yrkesrettede som bygger på videregående opplæring og er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Fagskoleutdanning arbeider i tett kontakt med næringslivet og er dermed et viktig yrkesrettet alternativ til høgskole, påpeker han.

Nordlandsforskning får dermed en plass ved bordet når utviklingen av en sentral utdanningsinstitusjon i fylket skal diskuteres.

– Jeg håper jeg med min erfaring som bedrifts- og reiselivsforsker og som styreleder for Lofoten reiselivfagskole, kan gi nyttige bidrag til utviklingen av den nye Nordland fagskole, sier Lier Madsen.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern