I aksjon på forskningsfestival

Logo Forskningsdagene

Nordlandsforskning er som vanlig med på Forskningsdagene.

Vi er involvert i flere arrangement, både som arrangør og ved at en eller flere av våre forskere deltar. Les mer om hvert enkelt arrangement under:

 

 

19. september: God oppvekst i Smart Bodø (deltakende forsker Tone Magnussen) 20. september: Lytring: Legalize it? (deltakende forsker Esben Olesen)

 

 

 

 

28. september: Innsikt frokostmøte: Forskning i nord (deltakende forskere Bjørn Vidar Vangelsten, Leticia Antunes Nogueira)

          

 

Les mer om Forskningsdagens mange arrangementer i Bodø-området

 

 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern