Hyklerne og et hav fullt av søppel

Foto: Ingrid Taylar
Det blir stadig vanligere at sjøfugl spiser plastsøppel og dør. Foto: Ingrid Taylar

Plastsøppel er i ferd med å få verdensherredømme. Men er vi virkelig villig til å ta opp kampen? Lytring tar debatten.

Om 30 år vil det være mer plast enn fisk i havet, viser en rapport fra Ellen MacArthur Foundation. I følge tall fra FNs miljøprogram dør én million sjøfugl og 100.000 sjøpattedyr hvert år på grunn av inntak av plast eller ved at de går seg fast i plastgjenstander. Og nå har plutselig problemet fått bred oppmerksomhet.

– Politiske partier hiver seg på trenden for å vinne velgere, Adidas utvikler nye joggesko basert på resirkulert plast, og frivillige feirer bursdagen sin på strandryddedagen. Men er vi virkelig villig til å betale den egentlige kostnaden for å bli kvitt plastproblemet? spør Ingrid Bay-Larsen, som er prosjektleder for det etter hvert veletablerte vitenskapelige debattforumet Lytring.

– Når enigheten brer seg mellom politikere, forbrukere, borgere og produsenter, kan det være grunn til å stoppe opp og stille noen kritiske spørsmål. Er tiltakene symptomlindring, en ny form for grønnvasking eller appell for å vinne stemmer til høstens valg? Tar de egentlig tak i de bakenforliggende årsakene?   


Prosjektleder for Lytring, Ingrid Bay-Larsen. Foto: Morten Ovesen

Kampklart panel
Så torsdag 11. mai klokken 19.00 i Stormen bibliotek braker det løs. Vi får høre den kjente samfunnsdebattanten og Minerva-kommentator Jan Arild Snoen, som slettes ikke er overbevist om at politikerne velger de rette løsningene for å løse plastutfordringene. Ida Johnsen fra Venstre tar til motmæle, mens Petter N. Toldnæs – kommunikasjonssjef i Stormberg – skal overbevise oss om at handelsstanden virkelig tenker bærekraftig.

– I tillegg får vi møte Isak Stephansen som går i åttende klasse ved Kjerringøy skole. Han har vært med på strandrydding i seks år og skal fortelle oss om noe av det han har funnet, sier Bay-Larsen.

Delta i debatten
Seniorforsker Bjørn Vidar Vangelsten fra Nordlandsforskning innleder, mens Kari Karstensen – kommunikasjonsrådgiver, og tidligere journalist og redaktør – leder debatten.

– Vi åpner dessuten for at publikum kan stille spørsmål til panelet både i forkant og under debatten, meddeler Bay-Larsen.

Slik gjør du det: Gå til nettsiden Slido, skriv arrangementskoden B692 og trykk «Join». Skriv inn ditt spørsmål (vær anonym om du ønsker det) og forhåpentligvis klarer panelet å gi deg svar i løpet av arrangementet. Og hvis ikke, får du nok respons under nachspielet.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern