Hovelsrud har fått opprykk som forsker 1

Forskningsleder Grete Hovelsrud er vurdert som professorkompetent, og har blitt forsker 1 ved Nordlandsforskning.

Forskningsleder Grete Hovelsrud har jobbet ved Nordlandsforskning siden 2010, og har i tillegg en 20 % stilling som seniorforsker ved CICERO i Oslo.

Hun tok sin Doctor of Philosophy i sosialantropologi fra Brandeis University, Massachusetts, USA i 1997.

Ekstern kommisjon

For å bli forsker 1 må man vurderes av en ekstern kommisjon som ser på utvalgte vitenskapelige arbeider. Hovelsrud ble vurdert av en ekstern kommisjon med arbeider innenfor fire områder:

1. Artic Marine Mammal Management and Local Communities

2. Climate Change, Artic Vulnerability  and Social-Ecological Systems

3. Climate Change Effects, Adaptation and Adaptive Capacity

4. New and Emerging Research Directions on Climate Change

Viktig bidrag til den globale debatten

Kommisjonen la vekt på at Hovelsruds forskning er et aktuelt og viktig bidrag til den globale klimaforsknings- og policydebatten. De skriver videre at Hovelsrud er en autoritet på området med klimatilpasningspolitikk.

Kravet til professorkompetanse defineres som dokumentert vitenskapelig produksjon som strekker seg vesentlig utover doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet. I tillegg er bred faglig produksjon, utvikling av faglige samarbeid og erfaring fra oppdragsmarkedet og andre forhold av betydning i vurderingen.

Flott anerkjennelse

- Forsker 1 er en flott anerkjennelse for den kompetansen som Hovelsrud har, og vi er glade for at hun er forskningsleder for gruppen for miljø og samfunn. Denne våren har forskningsgruppen fått tre store klimaprosjekter hvor Hovelsrud har vært sentral, og vi verdsetter det arbeidet hun gjør som forsker og forskningsleder, sier adm. direktør ved Nordlandsforskning, Iselin Marstrander.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern