Her er Nordlandsforsknings nye styreleder

Grete Ellingsen. Foto: Privat
Grete Ellingsen. Foto: Ove Aalo

Tidligere statssekretær og ordfører Grete Ellingsen (42) er Nordlandsforsknings nye styreleder.

– Jeg synes det er veldig spennende å få ta del i arbeidet ved en så ambisiøs forskningsinstitusjon som Nordlandsforskning, sier Ellingsen.

– Nordlandsforskning er en viktig samfunnsaktør. Arbeidet som gjøres har både regional og nasjonal betydning, og dessuten internasjonalt fokus gjennom satsingen på EUs forskningsprogrammer.

Ellingsen er svært godt kjent med både regionalt og nasjonalt utviklingsarbeid. Hun har vært ordfører i Sortland kommune og statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Som statssekretær satt hun blant annet med ansvaret for kommunereformen.

– Jeg har fulgt samfunnsutviklingen fra ulike vinkler, og har stor forståelse for de ulike aktørenes roller. Jeg har alltid vært opptatt av at forskning og kunnskap som motor i utviklingen av landet vårt. Fagområdene Nordlandsforskning jobber med, kunne ikke komme mitt hjerte nærmere, sier Ellingsen.

Skal sette agendaen
Den nye styrelederen er utdannet jurist og jobber for tiden i Mattilsynet. Hun er ikke ukjent med styreverv, og har blant annet vært styreleder for Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og styremedlem i Museum Nord. Hun er engasjert i nordområdepolitikk og har jobbet med demokratiutvikling i Europarådet.

– Både min juridiske kompetanse og samfunnskunnskapen jeg har opparbeidet meg gjennom ulike posisjoner og roller, tror jeg kan være viktige bidrag i et styrearbeid, sier Ellingsen, som er opptatt av at Nordlandsforskning skal gå offensivt inn i fremtiden.

– Nordlandsforskning skal fortsette å være en viktig samfunnsaktør, i kraft av å være et fremragende forskningssenter. Instituttet skal sette agendaen med sin forskningsproduksjon, både regionalt og nasjonalt, og styrke sin internasjonale satsing.

Unik bakgrunn
– Jeg er veldig glad for at Grete Ellingsen har takket ja til å være Nordlandsforsknings nye styreleder, sier administrerende direktør Iselin Marstrander.Iselin Marstrander. Foto: Morten Ovesen

 

– Den nye regionreformen som iverksettes fra 2020 er viktig i forhold til hvordan regionale forskningsmiljøer, regional næringsutvikling og fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle styrkes. I dette perspektivet har Grete en unik bakgrunn til å bidra strategisk for Nordlandsforskning i årene fremover.

Marstrander er sikker på at Nordlandsforskning har funnet rett person til å bekle det viktige vervet.

– Hennes erfaring, kompetanse og engasjement gleder jeg meg til å bli bedre kjent med, og jeg er sikker på at vi får et godt samarbeid for videre utvikling, sier hun.

Nye styremedlemmer
Grete Ellingsen er ikke det eneste tilskuddet til Nordlandsforsknings styre. Prorektor for forskning ved Nord universitet, Reid Hole, er kommet inn. Ny representant for de ansatte er velferdsforsker Terje Olsen.

Avtroppende styreleder Eivind Solheim har tro på at Nordlandsforskning fortsatt vil være en aktør å regne med.

– Det er et krevende marked, men jeg er sikker på at vi har lagt et godt grunnlag for videre utvikling, som det nye styret og den nye styrelederen kan bygge videre på, sier Solheim.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern