Grønsj: Livskvalitet i den smarte byen

Hva er det som gjør at folk trives i byer? Det er et viktig perspektiv når fremtidens smarte byer skal utvikles. Foto: Terje Rakke
Hva er det som gjør at folk trives i byer? Det er et viktig perspektiv når fremtidens smarte byer skal utvikles. Foto: Terje Rakke

Smarte byer og livskvalitet var temaet under Grønsj 31. oktober.

Nordlandsforskning og Nord universitet står bak "Grønsj" - en serie åpne lunsjseminarer om det grønne skiftet. Tirsdag 31. oktober var fokus rettet mot smarte byer og livskvalitet for innbyggere i dem.

Hovedinnleder var Mònica Guillen-Royo fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Hun har nylig utgitt boken Sustainability and wellbeing: Human Scale Development in Practice hvor hun undersøker hvordan metoder for involvering av innbyggerne kan brukes for å fremme bærekraft og livskvalitet.

Leder for Smart city i Bodø kommune, Marianne Bahr Simonsen, byforsker Tone Magnusssen fra Nordlandsforskning og historieprofessor Steinar Aas bidro også med innlegg til et fullsatt auditorium. Alle innleggene er tilgjengelig i høyremenyen.  

  En smart by er mer enn miljø og teknologi. Kommunen ønsker en by hvor mennesket kan trives, likevel blir det lett fokus på teknologi hvor livskvalitet og mennesket kan bli borte. Hvordan får vi plass til mennesket i den smarte og bærekraftige byen?, het det i invitasjonen til seminaret.
 


Byer til å trives i
Gjennom prosjektene "Smart Bodø" og "Ny by - ny flyplass" er Bodø midt inne i prosessen med å bli en smart by. Ideen har utviklet seg underveis:

 Tanken om smarte byer handlet til å begynne med om behovet for å få byene til å bruke mindre energi og slippe ut mindre klimagasser. Det handler fortsatt om det, men i dag handler smarte byer om mye mer enn dette, skriver Bodø kommune om temaet. 

  Det handler like mye om hvordan vi bygger, former og utvikler byene våre. Om hvordan vi kan skape grønne byer uten bilkøer og med miljøvennlig oppvarming. Byer vi kan trives i. Byer formet av oss som bor i dem, slik vi vil ha det for å kunne trives.

Målgruppen for Grønsj er politikere, forvaltning, næringsliv, sivilsamfunn, forskere og den engasjerte borger.


Program

11:00 – 11:15    Frå Bodø 1 til Bodø 2
Steinar Aas, Professor i byhistorie, Nord universitet

11:15 – 11:30    Smart Bodø på innbyggernes premisser                             
Marianne Bahr Simonsen, leder Smart city, Bodø kommune

11:30 – 12:10    Wellbeing and sustainable societies                             
Mònica Guillen-Royo, forsker Centre for Technology, Innovation and Culture, Universitetet i Oslo

12:10 – 12:25    Mangfold: Styrke eller utfordring i den bærekraftige byen?                             
Tone Magnussen, Seniorforsker Nordlandsforskning

12:25 – 13:00    Enkel lunsjservering + spørsmål og dialog


 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern