Gir råd om bruk av milliardutbytte

Samfunnsrådet. Fra venstre: Kim Daniel Arthur, Moa Björnson, Iselin Martrander, Roger Finjord og Maria Utsi. Foto:
Fra venstre: Petter Høiseth (SNN), Ragnhild Dalheim Eriksen (SNN), Iselin Martrander, Roger Finjord og Maria Utsi. Kim Daniel Arthur og Moa Björnson var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Tom Benjaminsen

Fem utvalgte personer gir råd om hvilke ideer som bør prioriteres, når hundrevis av millioner skal brukes i og for Nord-Norge. Nordlandsforsknings direktør Iselin Marstrander er en av de fem.

Som de fleste andre banker, har SpareBank 1 Nord-Norge gitt deler av sitt overskudd til samfunnsnyttige formål. Flere kunder har gitt større utbytte, og nå vil banken innføre en ny modell for fordelingen av midlene, som i 2017 utgjorde hele 466 millioner kroner.

Gjennom konseptet «Samfunnsløftet» skal banken spørre folk som bor i Nord-Norge om hva som er viktig for dem. Hvorfor? Fordi alle som bor i Nord-Norge eier SpareBank 1 Nord-Norge. Frem til 31. mai er derfor bankfolket lutter øre for alt av forslag som folket måtte ha på hjertet.

Banken har dessuten nedsatt et Samfunnsråd bestående av fem samfunnsengasjerte mennesker fra Nord-Norge. Rådet skal sammenstille og prioritere innspillene. Med dette som utgangspunkt, er det styret i SpareBank 1 Nord-Norge som vedtar hvordan pengene skal brukes. Hovedmålet er at samfunnsutbyttet skal skape verdier for og bidra til utvikling av Nord-Norge.

Og som en av fem medlemmer av Samfunnsrådet som de neste tre årene skal gi retning til folkets forslag, finner vi altså Iselin Marstrander.

Trekker inn forskning
I mandatet for Samfunnsrådet heter det at deltagerne har det til felles at de evner å løfte blikket og se over seg og sitt og er interessert i å utvikle landsdelen. Marstrander er svært fornøyd med å være med på laget.

– Det er utrolig spennende å få være med på å bidra til å utvikle Nord-Norge og få være med i prosessen SpareBank1 har satt i gang, sier hun.

Banken startet 12.april med å spørre Nord-Norge om hvordan samfunnsutbyttet bør disponeres for å sikre verdiskapning og utvikling. Dette ble gjort gjennom en mengde kanaler og skal fortsette så lenge kampanjeperioden løper ut mai 2018.

– Det er en massiv kampanje i sosiale medier for å få opp gode ideer fra alle som bor og lever her. Måten innbyggermedvirkning er satt i system er imponerende og jeg ser frem til å gå igjennom alle innspill og bidra til å prioritere dem i forhold til hva som har mest betydning for utviklingen av regionen, sier Marstrander.  

– Mitt bidrag er å også å trekke inn forskningsbasert kunnskap om hva som har vist seg å ha betydning for bolyst, identitet og attraktivitet.

Rådgiver de neste tre årene
Når folkets forslag kommer inn og etter hvert blir ferdig behandlet, vedtar styret i SpareBank 1 Nord-Norge en strategi for konsernets disponering av samfunnsutbyttet til allmennyttige formål.

Det er planlagt at strategien for disponering av samfunnsutbyttet – samfunnsløftet – vedtas for en periode på tre år. Fremdrift, måloppnåelse og videre utvikling av Samfunnsløftet er tenkt diskutert med Samfunnsrådet årlig de neste tre årene etter at strategien er satt. 

De øvrige medlemmene i Samfunnsrådet er Kim Daniel Arthur (gründer Playfish), Moa Björnson (Utviklingssjef Træna kommune), Maria Utsi (direktør Festspillene i Nord-Norge) og Roger Finjord  (daglig leder fotball i Finnmark).

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern