Fra Opplevelser i nord til opplevelser i sør

Sølvi med minstemann i byen hvor de bodde.
Sølvi med minstemann i byen hvor de bodde.

Sølvi Solvoll skriver sin PhD i prosjektet Opplevelser i nord. Siste semester i 2015 bytta hun og hele familien ut snø og kulde i Bodø med sommer og varme på andre siden av jorda i Australia.

Hun fikk komme til Australian Centre for Entrepreneurship (ACE) i Brisbane, som er et ledende senter for forskning på entreprenørskap. Senteret, som er en del av universitetet QUT, setter også mål av seg på å gi nyttig og praktisk kunnskap til praktikere og de som utformer entreprenørskaps-politikk. Direktøren ved senteret, Per Davidsson har i flere år vært en viktig skikkelse i feltet. ACE har i løpet av de siste 10 årene opparbeidet seg god innsikt i hva som påvirker oppstart og vekst av bedrifter gjennom et stort datainnsamlingsprosjekt som har fulgt over 3000 bedrifter over flere år.

"Boot Camp"

- Senteret hadde spennende måter å bygge det interne miljø på. De brukte sosiale medier flittig. De arrangerte også 3 dagers «boot camp» på ei øy for å jobbe med hverandre sine paper, eller utkast til vitenskapelige artikler, noe som var bra både for å komme videre med artiklene og bli bedre kjent med andre som forsket på entreprenørskap, forteller Solvoll.

Sølvi Solvoll representerte Opplevelser i nord under et eget forsknings-seminar hvor hun også presenterte foreløpige funn fra avhandlingen. De frammøtte var enig at forskning på entreprenørskap i reiseliv var underrepresentert i forhold til størrelsen på næringa.

Hun deltok også på ACERE-konferansen som er en stor entreprenørskapskonferanse med 130 deltakere fra hele verden, hvor nye kontakter ble knyttet. Under avslutningssesjonen på konferansen ble det stilt spørsmål fra salen om hvordan gjøre entreprenørskapsforskningen mer relevant for næringslivet. Her trakk Per Davidsson fram Nordlandsforskning sin måte å organisere oppdragsforskningen på.
- Det var litt spesielt, å sitte på andre siden av jorda, som eneste representant fra Norge, og høre bedriften du jobber for bli trukket fram som et godt eksempel på hvordan å gjøre forskningen relevant, forteller Solvoll.

Tema for Solvolls Phd er hvordan de som starter opp nye bedrifter i reiselivet forholder seg til planlegging versus det å ta «ting som det kommer». Den teoretiske vinklingen i arbeidet er «Effectuation» som tar utgangspunkt hvordan ekspert- entreprenører går frem når de skal utvikle en bedrift. Solvolls arbeid ser hvordan de som nettopp har startet opp går frem og hva som påvirker hvilke aktiviteter de gjør i oppstartsfasen.

Mye likt

- Det var faglig inspirerende å delta i et annet miljø og være på andre siden av jorden noen måneder. I tillegg til mange dyktige forskere som jobbet på senteret, hadde de også besøk av flere andre, blant andre kjente navn i feltet som Dean Shepherd og Paul Reynolds. Alle var veldig innstilte på å lære bort og gi tips på veien, sier Solvoll. Det å få et ansikt og en relasjon til de man siterer i forskningen sin var godt, og jeg følte også jeg kom nært på noen diskusjoner som gikk på fremtidig utvikling av feltet.
 

Flere forskjellige "husdyr".

Ellers synes Sølvi og familien at det var rart å være så langt hjemmefra, hvor likevel mange ting var temmelig likt som hjemme. Med temperaturer rundt 35 grader, og en gekko som «husdyr» fikk Solvoll og familien også smake på annerledesheten i Australia.

Første gang for mye

- Australia vil jo også være stedet hvor 1-åringen gikk for første gang, 4-åringen lærte seg å svømme og 7-åringen mot slutten snakka engelsk med god australsk svung, sier Solvoll med et smil.

Nå har Solvoll gjennomført sitt midtveis-seminar og tar tak i organisering av en Effectuation-konferanse som skjer i Bodø og Kjerringøy i starten av juni.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern