– Fortsatt forskning er avgjørende

Iselin Marstrander (administrerende direktør i Nordlandsforskning) og Bjørn Olsen (rektor Nord universitet) har gitt sitt høringsinnspill til regjeringens reiselivsmelding. Foto: Per Jarl Elle, Nord universitet.
Iselin Marstrander (administrerende direktør Nordlandsforskning) og Bjørn Olsen (rektor Nord universitet) har gitt sitt høringsinnspill til regjeringens reiselivsmelding. Foto: Per Jarl Elle, Nord universitet.

Dette mener Nordlandsforskning og Nord universitet er viktige innspill til reiselivsmeldinga.

Nordlandsforskning og Nord universitet har gitt sitt høringsinnspill til regjeringens reiselivsmelding «Opplev Norge- unikt og eventyrlig». Administrerende direktør Iselin Marstrander og rektor Bjørn Olsen er opptatt av at det vellykkede samarbeidet mellom forskning, offentlige myndigheter og reiselivsnæringen må videreføres.

– Åtte år med forskning gjennom prosjektet Opplevelser i nord avsluttes nå. Det er avgjørende at det etableres nye forskningsprogrammer for reiselivet, slik at ikke utviklingen stopper opp, understreker Marstrander.

Sammen med Olsen påpeker hun at reiselivsmeldingen sier for lite om satsing på forskning.

Fokus på bærekraft – Andre næringer, som olje, hav og helse, har gjennom nasjonale strategiske satsinger fått rammevilkår og samarbeidsflater for innovasjon og vekst. Etablering av forskningsprogrammer for å løse fremtidens utfordringer er avgjørende for å få til langsiktig kunnskapsbygging i ulike næringer. Dette må også gjøres for reiselivet.

Marstrander er dessuten opptatt av at miljøperspektivet blir prioritert både hos forskere og reiselivsaktører.

– Vi må ha større fokus på sårbarheten i naturen og hvordan reiselivsnæringa kan drive bærekraftig. Det handler om å bevisstgjøre næringa og ha et langsiktig perspektiv, hvor det å ivareta naturressurser og småsamfunn er viktige elementer.

LES HØRINGSINNSPILLET (PDF, 146KB)

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern