Forstå et arktis i konstant endring

Julia Olsen og Grete Hovelsrud med rapporten som det ligger omlag 4 års arbeid bak.
Julia Olsen og Grete Hovelsrud med rapporten som det ligger omlag 4 års arbeid bak.

25. november lanseres Arctic Resilence Report. Dette er den første helhetlige vurderingen av Arktis fra et sosio-økologisk perspektiv. Forskerne ser på kritiske endringer i økosystemet og faktorer som forsterker motstandsdyktigheten til samfunn.

Rapporten gir bedre forståelse av de endringene som skjer i Arktis og hvordan de henger sammen med globale prosesser.  

Dette er et internasjonalt prosjekt i regi av Arktisk Råd som ble initiert av Sverige under deres siste formannskapsperiode. Prosjektet er ledet av Stockholm Environment Institute og  Stockholm Resilience Centre ved Stockholm universitet. Rapporten var utviklet i samarbeid med Arktiske nasjoner, urbefolkningsgrupper og flere Arktiske forskningsmiljøer.

To forskere fra Nordlandsforskning har bidratt med sin kunnskap om Arktis:

Grete Hovelsrud er hovedforfatter av kapittel 7, medforfatter på flere andre kapitler og har sammen med Julia Olsen har bidratt til utviklingen av de Arktiske case studiene.   

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern