Forskningsmidler til innovativ integrering

En uformell møteplass mellom nye og gamle bodøværinger har blitt en suksess. Foto: Øyvind Hunstad Ballari
Stormen bibliotek har ikke bare bøker til utlån, men også bodøværinger. Foto: Øyvind Hunstad Ballari

Kan oppfinnsomme integreringstiltak gjøre det lettere å leve sammen i byene våre?

Hver onsdag kan du komme til Stormen bibliotek og låne en bodøværing. Flyktninger, asylsøkere, studenter eller andre innflyttere tropper opp for å møte bodøværinger av alle slag. «Lån en bodøværing» er en møteplass som skal gjøre det lettere å bli kjent over kultur- og språkgrenser.

Tiltaket, som skjer i regi av Røde Kors, er et godt eksempel på et innovativt integreringstiltak. Det er nettopp slike tiltak forskere fra blant annet Nordlandsforskning nå har fått 11,5 millioner kroner til å se nærmere på. At Tone Magnussen er en av de involverte forskerne, er langt fra tilfeldig. Hun er en av dem som kom på ideen om «Lån en bodøværing».

– Under flyktningestrømmen i 2015 oppsto det et engasjement hos folk flest. Folk ønsket å bidra, men ikke innenfor den tradisjonelle frivilligheten. Vi ble kreative og fant på nye tiltak for å ta imot menneskene som kom til oss, sier Magnussen.


Forsker Tone Magnussen. Foto: Morten Ovesen

Mange veier til integrering
Prosjektet «Innovasjoner i integrering» skal studere de mange tiltakene som oppsto og lære av dem.  

- Vi er opptatt av hva som skal til for at folk faktisk møtes, hva slags møter som bidrar til integrering og vi vil utforske hva det vil si å være integrert. Vi er opptatt av hvordan integrering oppstår og her tenker vi at det er mange ulike veier å gå, og ulike måter å møtes, være sammen på og delta i samfunnet, sier prosjektleder Marit Aure til iTromsø.

I tillegg til å studere tiltak som allerede finnes, skal prosjektet bidra til å skape nye.

– Vi skal blant annet engasjere kunstnere, som skal jobbe med flyktninger. Det handler om å skape nye kunstuttrykk i lag, forteller Magnussen.

Trangt nåløye
Prosjektet konsentrerer seg om byene Bodø og Tromsø. Finansieringen kommer fra Forskningsrådets tverrfaglige program BYFORSK (Forskning og innovasjon for framtidens byer), som lyste ut 70 millioner kroner i forskningsmidler til prosjekter som handlet om bærekraftig byutvikling. Totalt kom det inn 63 søknader med en samlet søkesum på over 700 millioner kroner.

11,5 millioner kroner gikk altså til «Innovasjoner i integrering». 

Universitetet i Tromsø har prosjektansvaret. I tillegg til Nordlandsforskning, deltar også Norsk institutt for bioøkonomi, HATS, ArtZone, Purple Dinner AS, Tromsø kommune, Bodø Røde Kors, Snakk for deg sjøl AS, forskere fra Roskilde Universtitet og Cambridge University.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern