Forskningsmetode tar folket med på byutvikling

Forsker Amsale Temesgen i samtale med innbyggere av Bodø. Foto: Aase Kristine Lundberg
Forsker Amsale Temesgen i samtale med innbyggere av Bodø. Foto: Aase Kristine Lundberg

Forskere ga innbyggere muligheten å delta i utviklingen av egen by, ved å benytte en vitenskapelig metode som fokuserer på medvirkning.

Som en del av prosjektet "Bærekraft og livskvalitet i den grønne byen", samlet 13 Bodø-beboere seg til workshop på Folkets hus i midten av mai. Agendaen var å finne utfordringer for å leve et godt liv i Bodø og løsninger for å takle dem.  

– I dette prosjektet anvender vi en metode som er utviklet for å muliggjøre medvirkning ved å fokusere på grunnleggende menneskelige behov, forklarer Aase Kristine Lundberg, seniorforsker ved Nordlandsforskning.  

– Deltakere er med på å identifisere tiltak som imøtekommer både livskvalitet og bærekraft og kartlegger ansvarsområde for innbyggere, sivilsamfunn og myndigheter.

 


Seniorforsker Aase Kristine Lundberg. Foto: Karoline O. A. Pettersen

 

Ulike oppfatninger av livskvalitet
Denne metoden for innbyggerinvolvering har blitt prøvd i andre byer i Europa, USA og Sør Amerika og har bidratt til å finne relevante tiltak for å hanskes med de utfordringene innbyggerne legger på bordet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nordlandsforskning, Nord universitet, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, og denne workshopen fokuserte på Smart by-satsingen til Bodø.

–  Vi ønsket å se om det er samsvar mellom det folk opplever er viktig for å leve gode liv, og det som faktisk er vektlagt som viktig i Bodøs satsing, sier Lundberg.

Gir vitenskapelige ferdigheter
Om dette samsvaret er til stede eller ikke, har ikke forskerne konkludert med ennå. Foreløpig kan de glede seg over at 13 av Bodøs innbyggere har tilegnet seg kunnskap som gjør dem ytterligere rustet til å være med på utviklingen av eget nærmiljø.

– Metoden har gitt deltakerne et begrepsapparat som gjør dem i stand til å gi en dypere forståelse av hva som påvirker livskvalitet, i tillegg til at innspillene deres tas med videre i kommunens arbeid med byutvikling, sier Lundberg.

Prosjektet føyer seg inn i rekken av tiltak i regionen som inkluderer innbyggerne i utviklingsprosesser. EU-prosjektet SeeRRI, som ledes fra Nordland, jobber for at europeiske regioner skal utvikles etter nettopp slike prinsipper.

– "Bærekraft og livskvalitet i den grønne byen" er et godt eksempel på at innbyggerne gis vitenskapelige ferdigheter, som gjør dem bedre rustet til å delta i utviklingsprosessene i samfunnet de tilhører, sier Nhien Nguyen, prosjektleder for SeeRRI og seniorforsker ved Nordlandsforskning. 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern