Forskning skal redusere marint avfall i Nordland

Marint avfall er en betydelig problem langs Nordlandskysten. Foto: SALT
Marint avfall er en betydelig problem langs Nordlandskysten. Foto: SALT

I Nord-Norge stammer mer enn halvparten av marint avfall fra fiskerinæringen. Et nytt forskningsprosjekt tar tak i problemet.

Undersøkelser utført av aktører som OSPAR og Fishing For Litter viser tydelig at marin forsøpling er et økende problem, også i Nordland. Prosjektet REMAFISK har som mål å vesentlig redusere avfallet fra fiskeflåten i fylket. Nordlandsforskning leder prosjektet, i samarbeid med kompetansebedriften SALT i Svolvær.

- Prosjektet er todelt. I den første delen skal forskerne intervjue kystfiskere for å kartlegge hvilke rutiner de har for marin avfallshåndtering og hvordan man kan unngå tap av fiskeredskaper. Her er Nordlands Fylkes Fiskarlag en viktig samarbeidspartner, forteller Marianne Karlsson ved Nordlandsforskning.

Vil endre holdninger
I den andre delen av prosjektet skal SALT bevisstgjøre ungdommer og sjøfolk gjennom undervisning med fokus på forebygging av marin forsøpling. Både Bodin videregående skole og maritime fagskole, Vest-Lofoten videregående skole og Lofoten maritime fagskole er med på laget, for å integrere prosjektet i undervisningen.

- Målet er å skape økt forståelse og kunnskap om marin forsøpling blant fiskere og kommende fiskere. Undervisningen skal bidra til endrede holdninger, rutiner og praksiser, forklarer Karlsson.

REMAFISK er finansiert av Nordland fylkeskommune og gjennomføres i 2017. Det er imidlertid langt fra det eneste prosjektet med marint fokus i regi av Nordlandsforskning.

- Vi er involvert i en rekke prosjekter som fokuserer på marin ressursforvaltning, sier Ingrid Bay-Larsen, som leder forskningsgruppa for miljø og samfunn ved Nordlandsforskning.

Søker om prosjektutvidelse
- Dette er viktig satsingsområde for forskning både globalt og lokalt. Når det gjelder prosjektet REMAFISK er vi svært glad for å ha fått til samarbeid med SALT. De har jobbet med marin forsøpling over lang tid og driver flere prosjekter allerede, sier Bay-Larsen  

Nordlandsforskning jobber også med å realisere en tredje del av REMAFISK-prosjektet.

- Vi har også utviklet en søknad i samarbeid med Bodø kommune med mål om å etablere gode avfallshåndteringssystemer i havnene. Vi venter nå på tilbakemelding fra oppdragsgiver, opplyser forskningslederen.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern