Forbereder oss til stor Babson-konferanse

Iselin Marstrander, adm.dir ved Nordlandsforskning og Bjørn Olsen, rektor ved Nord universitet er klare til å ta imot forskere fra hele verden. Foto: Per Jarl Elle, Nord universitet.
Iselin Marstrander, adm.dir ved Nordlandsforskning og Bjørn Olsen, rektor ved Nord universitet er klare til å ta imot forskere fra hele verden. Foto: Per Jarl Elle, Nord universitet.

300 internasjonale toppforskere i entreprenørskap til Nord universitet og Nordlandsforskning.

8.-11. juni 2016 er det første gang Babson-konferansen (BCERC) arrangeres i Norge.

Arrangør er Nord universitet ved Handelshøgskolen, Nordlandsforskning og Babson College, med støtte fra Norges Forskningsråd og Nordland fylkeskommune.

Rektor og professor Bjørn Olsen sier at det er en stor anerkjennelse at Babson College valgte å knytte årets konferanse til entreprenørskapsforskningen ved Nord universitet.
 

Iselin Marstrander, adm.dir. Nordlandsforskning er stolt over at Babson legges til Bodø. Foto: Per Jarl Elle, Nord universitet.

Kunnskap om hvordan entreprenørskap og innovasjon i samfunnet blir til er meget vitalt i all økonomisk virksomhet, ikke minst i omstillingstider, sier Bjørn Olsen.

Babson-konferansen i Bodø i juni samles 305 toppforskere innen feltet.

I et kvart århundre har Bodø-forskere i entreprenørskap markert seg internasjonalt, og mange av våre masterstudenter i entreprenørskap har fått anledning til å besøke Babson College i Boston i løpet av studiene. Det er derfor særlig hyggelig at universitetets forskermiljøer er medarrangør av årets Babson-konferanse, sier rektor Bjørn Olsen.

Under Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC) 2016 holdes et doktorgradseminar med støtte fra Forskningsrådet, Nordland fylkeskommune, Ewing Marion Kauffman Foundation og Society for the Advancement of Management Studies.

I forkant av Babson-konferansen, arrangeres også Effectuation Conference på Kjerringøy (5.-7. juni 2016), herunder et seminar for regionale praktikere (20 deltakere) og Diana International Research Conference 2016 i Bodø 12.-14.juni.

Iselin Marstrander, administrerende direktør ved Nordlandsforskning sier at hun er stolt over at BCERC legges til Bodø i år.

Det viser at også mindre forskningsmiljøer bidrar til global kunnskapsutvikling. Med disse konferansene vil Nordlandsforsknings sterke fagmiljø innen entreprenørskap og innovasjon knyttes enda tettere til forskere i resten av verden, sier Iselin Marstrander.

BCERC ble etablert i 1981 for å lage en dynamisk møteplass for forskere og praktikere.

Hensikten var å knytte teori og praksis tettere sammen og å oppmuntre til bedre akademisk forskning i entreprenørskap.

Forskningsartiklene vurderes av fagfeller før den eventuelt presenteres på BCERC.

BCERC har foran 2016-konferansen i Norge mottatt til sammen 639 sammendrag av vitenskapelige artikler fra 43 land.

Av disse presenterer 305 forskere fra 23 land sine vitenskapelige artikler.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern