Forbereder Babson i Bodø

«SITE-VISIT» I BODØ. Fra venstre, Marianne Arntzen, HHB-stipendiat, Elisabet Ljunggren, forskningsleder Nordlandsforskning, professor Gry A. Alsos, førsteamanuensis Erlend Bullvåg, HHB, professor Lars Kolvereid, Georgia Papavasiliou, Babson College, Einar Lier Madsen, forsker II, Nordlandsforskning, Anita Eide, rådgiver HHB, professor Einar Rasmussen og førsteamanuensis Bjørn Willy Åmo, UiN Handelshøgskolen i Bodø.
«SITE-VISIT» I BODØ. Fra venstre, Marianne Arntzen, HHB-stipendiat, Elisabet Ljunggren, forskningsleder Nordlandsforskning, professor Gry A. Alsos, førsteamanuensis Erlend Bullvåg, HHB, professor Lars Kolvereid, Georgia Papavasiliou, Babson College, Einar Lier Madsen, forsker II, Nordlandsforskning, Anita Eide, rådgiver HHB, professor Einar Rasmussen og førsteamanuensis Bjørn Willy Åmo, UiN Handelshøgskolen i Bodø.

Fra den 8. - 11. juni neste år samles mer enn 300 av verdens fremste forskere i entreprenørskap i Bodø.

Av: Per Jarl Elle, UiN

Hvert tredje år holdes den amerikanske Babson College Entrepreneurship Research Conference utenfor USA.

I 2016 er Handelshøgskolen i Bodø (HHB) og Nordlandsforskning vertskap for Babson-konferansen i Europa.

Professor Gry A. Alsos, HHB sier at konkurransen om å være vertskap for konferansen er særlig stor når den skal være i Europa.

- Vi leverte en søknad for neste års konferanse ved årsskiftet 2011-2012. Teamet ved Babson College som vurderte søknaden, la vekt på at vi hadde et godt opplegg, at vi er et sterkt fagmiljø på entreprenørskap som over mange år har hatt gode bidrag internasjonalt og at vi har vært deltakere på Babson-konferansen over mange år, sier Alsos.

Babson-konferansen i 2016 forventere ca. 750 bidrag fra entreprenørskapsforskere over hele verden.
- Vi regner med at ca. en tredjedel av bidragene, det vil si 250 papers til bli presentert på Babson-konferansen i Bodø.

Hva er budsjettet for konferansen i Bodø?

- Omkring én million kroner, sier Alsos.

Vertskapet i Bodø hadde nylig besøk av Georgia Papavasiliou. Hun leder Babson-teamet som er ansvarlig for konferansen hvert år.

- Papavasiliou var i Bodø for det hun kalte en "site visit" – vi gikk gjennom alt som har med arrangementet å gjøre, herunder lokaliteter og praktiske løsninger, opplegg for middager, sosiale og faglige aktiviteter. Hun ville forsikre seg om at vi har "alt på stell" og bidra inn med kunnskap og erfaringer fra tidligere konferanser, sier Gry A. Alsos.

- Er det spesielle problemstillinger innenfor entreprenørskapsforskningen som forskere ved UiN og Nordlandsforskning er særlig gode på?

- Våre entreprenørskapsforskere har over tid særlig vært gode på det man kan kalle mikro-nivået innen entreprenørskapsforskningen. Det vi si hvordan individer og bedrifter handler og hva som påvirker deres handlinger når det gjelder entreprenørskap. Vi har blant annet levert gode bidrag hva som får individer til å velge egen næringsvirksomhet som karrierevei, hvordan personer og team går fram når de forsøker å starte nye bedrifter eller utvikle nye forretningsområder. Vi har også mye god forskning på policy-området, og særlig hvordan politikk og virkemidler påvirker entreprenørskapsaktivitet og hvilken rolle kjønn spiller for entreprenørskap, sier Alsos.

- De senere årene har Bodø-forskerne også jobbet en del med entreprenørskap i etablerte bedrifter, hvordan bedrifter utvikler nye forretningsområder, samt spin-offs fra forskningsmiljøer, også kalt akademisk entreprenørskap, sier professor Gry A. Alsos ved UiN, Handelshøgskolen i Bodø.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern