Følgeforsker pionérstrategi

Den første workshopen i det interregionale EU-prosjektet ble holdt i Timisoara i Romaia. Foto: Antonius Plaian
Den første workshopen i det interregionale EU-prosjektet ble holdt i Timisoara i Romaia. Foto: Antonius Plaian

Nordland står bak Norges første EU-godkjente innovasjonsstrategi. Nordlandsforskning er med på oppfølgingen.

Seniorforsker Einar Lier Madsen reiste nylig til den vakre byen Timisoara i Romania. Det skyldes at Nordland fylkeskommune er først ute i Norge med en innovasjonsstrategi i tråd med EU-kommisjonens anvisninger for smart spesialisering.

Men hva er smart spesialisering?

Etter finanskrisa utviklet EUs eksperter en guide for innovasjon. Den sier at alle regioner kan utvikle seg, ut fra egne forutsetninger. Regionene skal lage strategier, bygd på en analyse og en bestemt metode.

Det har Nordland fylkeskommune gjort.


Seniorforsker Einar Lier Madsen. Foto: Morten Ovesen

Forskere evaluerer strategien
Nordlandsforskning og SINTEF skal i perioden 2016-2019 følgeforske strategien. Det betyr at forskerne skal:

  • Utvikle en kunnskapsplattform for smart spesialisering i Nordland

  • Bidra til utvikling og utprøving av tiltak

  • Gjennomføre effektevaluering av strategien

  • Formidle resultatene

Lier Madsen er med i gruppen som følgeforsker strategien.

Det er imidlertid ikke bare Nordland som har utviklet denne typen innovasjonsstrategi. Nordland fylkeskommune er med i et EU-prosjekt som samler seks regioner fra like mange ulike land.

Hver region har utviklet en innovasjonsstrategi for smart spesialisering, slik som Nordland fylkeskommune. Prosjektet handler om å utveksle erfaringer og utvikle oppfølgingssystem som sørger for at strategiene fungerer i praksis. Her er forskerne viktige bidragsytere.

Workshops i ulike land
I tillegg til Nordland, deltar regioner fra Spania, Portugal, Italia, Kroatia og Romania.

20. og 21. april møttes forskere og regionalt ansatte – i vårt tilfelle ansatte i Nordland fylkeskommune – til workshop i regi av EU-prosjektet. Fokus lå på samarbeid mellom private og offentlige aktører innen innovasjon.

Nordlandsforskning har kompetanse på området, ikke minst gjennom arbeidet med regional utvikling, evalueringer av næringsrettede virkemidler og næringsanalysene som underlag for innføring av smart spesialisering i Nordland

Det interregionale EU-prosjektet startet i januar i år og foregår frem til slutten av 2021. Neste workshop er i Bodø i midten av juni.

Les mer om følgeforskningen

Les mer om EU-prosjektet

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern