Festivalsuksess i forskning og praksis

Parkenfestivalen 2014 ble utsolgt på fire timer. Festivalforskning og festivalsuksess var tema på reiselivslunsj hos Nordlandsforskning.

Reiselivslunsjene i regi av Novadis (Norsk forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv) bidrar til kunnskapsutvikling i reiselivsnæringen.

20. mai fortalte NF-forsker Ingebjørg Vestrum om sin forskning på hva som skal til for at en festival lykkes og får fotfeste i bygda.

Engasjere lokalt 

- Lokalt engasjement er sentralt, sa Vestrum som nylig tok doktorgrad om emnet. Lokalt engasjement og eierskap er også viktig for å lykkes med å etablere en festival i byen, sa ledelsen i rockefestivalen Parkenfestivalen i Bodø, som fortalte om dens vei til suksess.

Hvert år arrangeres det rundt tusen festivaler i Norge. Publikum teller 1,5 millioner. Hvordan klarer en festival å lykkes? Ingebjørg Vestrum har forsket på tre bygdefestivaler og funnet at ildsjeler, en engasjert lokalbefolkning og eksterne aktører alle er sentrale i prosessen.

Les mer om Vestrums forskning: Disputerer om festivaler.

Festivalens bakteppe

- Det er mye av det hun trekker fram som er likt i bygd og by, sa ildsjel og festivalsjef Gøran Aamodt i Parkenfestivalen. Vestrum fortalte om viktigheten av å trekke inn eksisterende tradisjoner når man skal introdusere noe nytt. Aamodt trakk linjene tilbake til Musikkfestuka og andre tradisjonsrike miljøer og arrangementer i Bodø som bakteppe for Parkenfestivalen. Disse dannet et godt grunnlag for starten i 2006. Han understreket også hvor viktig kommunens, næringslivets, politiets og Forsvarets velvilje og bidrag har vært for festivalens suksess.

Merkevarebygging

Vestrum har i sin forskning vist at vist at aktiv bruk av media  er viktig for festivalene. Daglig leder Erik Johansen i Parkenfestivalen fortalte om mye arbeid med markedsføring og merkevarebygging, med stand og utdeling av T-skjorter blant annet.
- Mye av motivasjonen for Parkenfestivalen lå i at Bodø skulle få til noe stort og svært, sa han.

Eierskap og omdømme

Mye tid brukes til å bygge profil og omdømme. Rensåsparken midt i Bodø skal forbli arenaen selv om det setter begrensninger på publikumstall. Festivalledelsen er oppfatt av å handle lokalt, så godt som alle leverandørene er lokale. Og festivalen krever ingenting tilbake fra dem som kommersielt nyter godt av festivalen. Det tror de er med å skaper goodwill, eierskap og godt omdømme. Faktorer som
Vestrum trekker fram som vesentlige i etablering
av et samfunnsprosjekt som en festival.

Anerkjenne festen

Den typiske Parkenfestival-publikummer er kvinne, 39 år som vil treffe kjente. Det er flere 40 og 50 år enn mellom 18 og 30, fortalte markedssjef Stig Kaspersen.
Hva gjør festivalen med det, spurte folk på reiselivslunsjen.
- Tilpasser seg, sa Kaspersen.
- Vi må anerkjenne festen, sa Kaspersen. Det betyr både på innhold og på mat- og vinservering. Selv om det kjøpesterke publikummet river til seg billettene på fire timer, og før en eneste artist er sluppet, var Kaspersen klar på at det ikke er aktuelt å holde tilbake billetter for å komme de musikkinteresserte i møte på bekostning av reunion-publikummet.
- Vi må ta på alvor det publikummet vi har.

Forsidebildet er tatt av Henrik Dvergsdal/Parkenfestivalen.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern