Få innsikt med Nordlandsforskning

Iselin Marstrander, Leticia Nogueira og Bjørn Vidar Vangelsten bidrar på og til Innsikt. Foto: Morten Ovesen og Karoline O. A. Pettersen
Iselin Marstrander, Leticia Nogueira og Bjørn Vidar Vangelsten bidrar på og til Innsikt. Foto: Morten Ovesen og Karoline O. A. Pettersen

Nordlandsforskning viser frem sin spennende virksomhet under Forskningsdagenes utgave av frokostmøtet Innsikt.

Frokostmøtet Innsikt er et godt etablert konsept i Bodø. Det er Nord universitet som står bak, men i anledning Forskningsdagene har de slått pjaltene sammen med Nordlandsforskning. Både universitet og institutt skal vise frem sin forskning og hvorfor den er relevant for næringsliv og beslutningstakere i nord.

Professor Pål Pedersen skal intervjue Iselin Marstrander og Reid Hole. Førstnevnte er administrerende direktør for Nordlandsforskning, mens sistnevnte er prorektor for forskning ved Nord universitet.

– Det er viktig for oss å fortelle hva vi driver med og hvorfor forskning er viktig for både næringsutvikling og samfunnsutvikling, sier Marstrander.

– Vi ønsker å invitere næringslivet til et tettere samarbeid fremover, understreker hun.

Kunsten å endre seg
Seniorforsker Leticia Nogueira har skrevet doktorgrad om en dansk bedrift i energisektoren og dens evne til å tilpasse seg skiftende betingelser over tid. Kunnskapen er overførbar også til næringslivet i Bodø.

– Jeg skal snakke om konseptet turbulens slik det oppleves for bedrifter, forteller hun.

– Det grønne skiftet er et eksempel på denne type turbulens. Bedrifter må finne nye måter å operere på og det oppleves utfordrende.

Å tilpasse seg endringer er en problemstilling de fleste bedrifter kan kjenne seg igjen i. Nogueira har oppskriften på hvordan en slik prosess kan lykkes.

– Hovedpoenget er at for å gjennomføre vellykkede endringer, må bedriftene støtte seg til allerede eksisterende kompetanse som finnes i bedriften, sier Nogueira.

Gratis frokost
Det er ikke bare Nogueira som skal vise frem aktuell forskning. Seniorforsker Bjørn Vidar Vangelsten har forsket på marint avfall i nordområdene og bidrar med fascinerende og skremmende kunnskap om emnet.

Også Odd Jarl Borch, som er professor i strategi og næringsutvikling ved Handelshøgskolen i Bodø, skal gi tilhørerne relevant innsikt denne dagen.

Innsikt finner sted i Stormen bibliotek fredag 28. september. Arrangementet begynner 08:15 og er ferdig til 09:45. Nordlandsforskning spanderer frokost på alle som tar turen.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern