Etablerer forskernettverk for reiselivet

Arbeidsgruppen for norges første forskernettverk for reiselivet. Fra venstre: Kai V. Hansen, Einar Lier Madsen, Monica Breiby og Jan-Vidar Haukland. Dorthe Eide var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Thoralf Fagertun
Arbeidsgruppen for norges første forskernettverk for reiselivet. Fra venstre: Kai V. Hansen, Einar Lier Madsen, Monica Breiby og Jan-Vidar Haukland. Dorthe Eide og Kirsti Mathiesen Hjemdahl var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Thoralf Fagertun

Reiselivsforskning er i vinden og nå etableres et eget forskernettverk for området.

Om lag 25 reiselivsforskere møttes mandag 15. mai for å diskutere muligheten for å etablere et eget forskernettverk. Møtet kom i stand etter initiativ fra fire reiselivsforskere, blant andre Einar Lier Madsen. Han er prosjektleder for Opplevelser i nord, tidenes største satsing på reiselivsforskning, og har sett behovet for tettere samarbeid mellom forskere på området.

– Nylig la regjerningen fram sin reiselivsmelding der ambisjonene er store. Det skjer utrolig mye bra i reiselivet om dagen og mange mener reiselivet er vår nye framtidsnæring, sier Lier Madsen og fortsetter:

– Innenfor norsk reiseliv generelt og i forhold til sentrale myndigheter er det imidlertid begrenset kontakt og forskningsinnsats. Det finnes heller ikke noe permanent organisert forskernettverk som er opptatt av reiselivet. Vi tror derfor det er på tide og nødvendig å ta et initiativ.

De 25 fremmøtte forskerne var i stor grad positiv til å etablere et slikt nettverk og det ble satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med form og innhold. Her sitter Kai V. Hansen (Universitetet i Stavanger), Jan-Vidar Haukland (Transportøkonomisk institutt og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), Monica Breiby (Høgskolen i Innlandet), Dorthe Eide (Nord universitet), Kirsti Mathiesen Hjemdahl (Agderforskning) og Einar Lier Madsen (Nordlandsforskning).

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern