Er du vår nye velferdsforsker?

Illustrasjonsfoto: rawpixel / Unsplash
Illustrasjonsfoto: rawpixel / Unsplash

Nordlandsforskning søker nye velferdsforskere.

Du har erfaring og interesse for forskning på velferdstjenester og offentlig velferdspolitikk og vil inngå i Forskningsgruppen Velferd. Det forventes at du bidrar inn i vår langsiktige satsning på Innovasjon i velferd. Forskningsgruppen har en rekke større forskningsprosjekter på organisering og utvikling av nye velferdstjenester blant annet innenfor områdene utdanning og arbeid, helse og omsorg, velferdsteknologi, rettspleie og strafferett, folkehelse, oppvekst, ulike diskrimineringsgrunnlag, samt sårbare grupper i overganger mellom ulike velferdssystemer.  

Vi er særlig på utkikk etter deg som har kvantitativ metodekompetanse og som behersker prosessen med å utarbeide spørreskjema og analysere data i SPSS/STATA. Du har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse og har helst relevant erfaring fra oppdragsforskning og prosjektledelse. Du bør ha erfaring med å publisere vitenskapelige artikler og nasjonale og internasjonale nettverk teller positivt. Har du erfaring med søknader til Norges Forskningsråd og EU, vil dette vektlegges.

Som vår nye velferdsforsker vil du inngå i et aktivt forskningsmiljø med tidvis høyt arbeidstempo. Du må like å arbeide prosjektbasert og i tverrfaglige team. Du må være fleksibel og kunne håndtere flere prosjekter samtidig.  Vi har et svært godt arbeidsmiljø og høy trivsel, og ser etter forskere som bidrar positivt til dette.

Les mer om Nordlandsforskning på nordlandsforskning.no og på Facebook

Gode språkkunnskaper i norsk/skandinavisk og engelsk muntlig og skriftlig er et krav. Tilsetningstidspunkt diskuterer vi, og lønn følger lokal særavtale.

Søknadsfrist 1. oktober 2018 – sendes til nf@nforsk.no

Er du interessert, ta kontakt med:


Adm. direktør Iselin Marstrander 
ima@nforsk.no 
mobil 404 08 365Forskningsleder Velferd Ragnhild Holmen Waldahl 
rhw@nforsk.no  
mobil 915 95 841
                                                    

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern