Er du vår nye prosjektcontroller?

istock

Vi søker deg som kan videreføre arbeidet med å profesjonalisere Nordlandsforskning som prosjektorganisasjon.

Nordlandsforskning er en prosjektorganisasjon som har sine inntekter fra forsknings- og utviklingsprosjekter, enten som oppdrag fra kunder eller ved at vi får innvilget søknader i forskningsprogrammer.

Årlig har vi rundt 150 pågående forskningsprosjekter som varierer i størrelse, varighet og kompleksitet. Instituttets 40 forskere inngår som regel i flere forskningsprosjekter parallelt, og kan være både prosjektledere og prosjektmedarbeidere samtidig i ulike prosjekter.

De fleste prosjektene utarbeides sammen med andre: universiteter, institutter, offentlige aktører og privat næringsliv. Av og til kan Nordlandsforskning være underleverandør, og andre ganger har vi prosjektlederansvaret for en stor mengde samarbeidspartnere.

Forskningsprosjektene kan være regionale, nasjonale eller internasjonale. Vi har samarbeidspartnere fra hele verden. Arbeidsspråket er norsk, men mye kommunikasjon er også på engelsk.  

Det er viktig for oss å ha en prosjektcontroller på instituttet som kan ha det overordnede ansvaret for prosjektvirksomheten og ellers bidra på områdene økonomi og IKT:

 1. PROSJEKT
  • Ha god oversikt over prosjektporteføljen
  • Videreutvikle rutiner for arbeidsdeling mellom administrasjon og prosjektledere
  • Være støtte for prosjektledere i forhold til søknader, tilbud, økonomi, kontrakter og prosjektfremdrift, særlig viktig i forhold til rapporteringer til EU
  • Utarbeide og følge opp avtaler og kontrakter med kunder, leverandører og samarbeidspartnere
  • Være rådgiver og superbruker innen systemer for prosjektstyring
  • Ha hovedansvar for intern opplæring innen prosjektstyring og prosjektadministrasjon
    
 2. ØKONOMI
  • Ta ansvar for økonomisk analyse av driften av instituttet
  • Bidra til budsjettarbeid og rapporteringer
    
 3. IKT
  • Bidra til implementering og opplæring av IKT løsninger, som Sharepoint, prosjektstyringsverktøy Instipro
  • Bidra til å videreutvikle organisasjonen i forhold til ny teknologi
    

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innenfor fagområder som økonomi, jus, prosjektstyring, IKT
 • Solid økonomiforståelse og relevant erfaring fra noen av følgende områder: prosjektarbeid, undervisning, kontraktsarbeid, EU-samarbeid, forskningssektoren
 • Erfaring med rapporterings- og analyseverktøy, god i uttrekk av større datamengder
 • Må beherske flytende norsk og engelsk, både  skriftlig og muntlig 
   

Vi trenger en person som er selvstendig, liker å ta ansvar, har høy gjennomføringsevne og er pådriver for utvikling av instituttet. Du må ha evne til å være fleksibel og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Arbeidet krever god struktur og et overordnet blikk.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer. Lønn og oppstart kan diskuteres. Vi følger statlig lønnsnivå og har gode pensjonsordninger.

Vi ser frem til en søknad fra deg innen 15. mai 2018. Ta gjerne kontakt med adm. direktør Iselin Marstrander på mobil 404 08 365 eller mail ima@nforsk.no – eller prosjektcontroller Tor Kristensen på mobil 936 75 229 eller mail tkr@nforsk.no.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern