Er det en menneskerett å få gå til grunne?

https://vimeo.com/236877304
Illustrasjon: Thoralf Fagertun

– Ny lovendring vil føre til at flere pasienter går til grunne, sier psykiater Knut Kjerpeseth.

Kjerpeseth er psykiater og overlege ved Nordlandssykehuset. Han er svært bekymret for lovendringen som trådte i kraft 1. september i år.

– Det gir oss færre muligheter til å behandle folk med alvorlig sinnslidelse under tvang. Det medfører sannsynligvis at flere pasienter vil gå til grunne.

 

 

Psykiatri har alltid vært et kontroversielt fagfelt. Behandlingsmetoder som beltelegging, tvangsmedisinering og mat gjennom sonde har bidratt til at enkelte beskriver norsk psykiatrisk behandling som tortur.

Tvang i psykiatrien er utvilsomt omdiskutert, og nå skal altså bruken begrenses ytterligere. Lytring spør: Hvem taper mest på det?

Med oss i debatten har vi:

– Ketil Lund, jurist og tidligere Høyesterettsdommer

– Knut Kjerpeseth, psykiater og overlege ved Nordlandssykehuset

– Siri Gulliksen, pårørende og journalist

– Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening

Professor Johans Sandvin ved Nord universitet innleder, og på nachspielet opptrer Rigmor Galtung, komiker og tidvis pasient.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern