– En blind flekk i eldreomsorgen

Å komme seg ut av huset og treffe folk på kafeen, er en form for livskvalitet mange eldre savner. Foto: Shironosov
Å komme seg ut av huset og treffe folk på kafeen, er en form for livskvalitet mange eldre savner. Foto: Shironosov

Det er for ensidig fokus på fysisk helse i eldreomsorgen. For å ha et godt liv, trenger eldre også meningsfylte aktiviteter og sosiale relasjoner i hverdagen.

Det viser forskningsprosjektet «Ageing at home», som har intervjuet 28 eldre i Steigen og Tana om hvordan det er å bli gammel og hvordan de opplever eldreomsorgen.

– De som opplever å ha disse behovene dekt, forteller om gjennomgående gode liv på tross av helseplager og at kroppen svekkes, forteller forsker Helga Eggebø.

– Eldre som blir sittende lange dager alene uten å ha noe meningsfullt å ta seg til, har det derimot ikke så bra, sier hun.

Fokus på kropp, ikke sjel
Forskningsprosjektet viser at norsk eldreomsorg er god til å ta vare på den fysiske helsen til bestemor og bestefar. Å ta seg av praktiske utfordringer går også stort sett bra. Men tid til en prat eller en tur på kafé er det verre med.

– Vedtak om hjemmetjenester fokuserer på de kroppslige aspektene ved omsorgen. Sosial omsorg kan sies å være en blind flekk i organiseringen av omsorgsarbeidet, sier Eggebø.

De tilsatte i hjemmetjenesten er klar over at meningsfylte aktiviteter og sosiale relasjoner er viktig for hjemmeboende eldre, men opplever at jobbinstruksen fokuserer på andre oppgaver.    

– Noen etterspør at sosialarbeidere eller miljøterapeuter kunne ta seg av behovet for meningsfylte aktiviteter og sosiale relasjoner, men disse faggruppene er dårlig representert i norsk eldreomsorg, opplyser Eggebø.

Forbedringer viktig og mulig
I følge forskerne skyldes ikke den blinde flekken i eldreomsorgen bare mangel på midler, selv om dette også er en faktor.

– Sosial omsorg er selvsagt delvis et spørsmål om tid og ressurser, og de kommunale helse- og omsorgstjenestene er under press. Men det er også et spørsmål om fokus, oppmerksomhet og organisering, og her mener vi at det er viktig og mulig å få til forbedringer, understreker Eggebø.

Forskeren minner om at eldreomsorg ikke bare handler om enkeltskjebner, men om nasjonal folkehelse.

– Meningsfylte aktiviteter og sosiale relasjoner er viktig for livskvaliteten til hver og en. Men det er også viktig i et folkehelseperspektiv. Med omsorg for både kroppen og sinnet, er det bedre sjanse for at vi holder oss friske og selvstendige så lenge som mulig, sier hun. 


Ageing at home har undersøkt utfordringer og muligheter for hjemmebasert eldreomsorg i utkantstrøk for å styrke pågående innovasjonsprosesser i sektoren. Forskerne i prosjektet arbeider ved Uni Research Rokkansenteret, Universitetet i Tromsø, KUN og Nordlandsforskning, og er gjennomført i nært samarbeid med Steigen og Tana kommuner. Prosjektet er finansiert med tre millioner kroner fra Regionalt Forskningsfond Nord-Norge.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern