Direktøren på slottsmiddag

Iselin Marstrander og Pedro de Almeida – Corporate Affairs Adviser to the President of the Republic of Portugal
Iselin Marstrander og Pedro de Almeida – Corporate Affairs Adviser to the President of the Republic of Portugal

Nordlandsforsknings administrerende direktør, Iselin Marstrander, var invitert på Regjeringsmiddag med Portugals president den 4. mai på Akershus slott.

Portugals president Aníbal Cavaco Silva besøkte Norge 4. til 6. mai. Presidenten blir ledsaget av tre ministre med ansvar for henholdsvis landbruk og hav, undervisning og forskning samt energi og miljø, i tillegg til en større næringslivsdelegasjon.

Regjeringen.no skriver at forskning og bærekraftig utnyttelse av havets ressurser er blant de viktigste av Portugals og Norges felles interesser, og Nordlandsforskning var representert på middagen på bakgrunn av sitt forskningsmiljø på dette området. Statsbesøket resulterte i en intensjonsavtale mellom Norge og Portugal om forskning.

- Vi på Nordlandsforskning har utover dette konkrete kontakter i Portugals forskningsmiljøer innen forskningsfeltene entreprenørskap og kultur, og ser fram til videre samarbeid om prosjekter til Horisont 2020-programmet til EU.

- Det var en ære å bli invitert av Regjeringen til denne middagen, og jeg er stolt av at Nordlandsforskning har markert seg som et viktig forskningsmiljø innen havbruk og maritim sektor. Portugal er et interessant samarbeidsland og jeg håper å bygge videre på allerede gode relasjoner framover, sier Marstrander.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern