Deltar bredt på Arctic Frontiers: etikk, klima, reiseliv og tida etter olja

Forskjellige tema og forskjellige folk.

I år deltar og arrangerer forskere fra Nordlandsforskning hele 4 ulike seminarer under Arctic Frontiers. Hvert år i januar samler konferansen rundt 1400 representanter fra forskning, næringsliv og politikk i Tromsø for å diskutere problemstillinger rundt utviklingen i nordområdene.

Først ut er forskningsleder Ingrid Bay-Larsen som gjennom Concerned Scientist Norway arrangerer et seminar mandag den 25. januar. Tema her er: Transition of Ethics, Law, and Rhetoric at the Arctic Frontier.

Sesjonen stiller blant annet følgende spørsmål: Hva menes egentlig med det grønne skiftet? Og hvilke rammer legger jus og etikk for forskning og utvikling i nord. Nye perspektiver fra etikk, jus, og retorikk vil bli presentert. Bay-Larsen vil holde et innlegg med fokus på kunnskapsbasert forvaltning med tittelen: Knowledge as conflict of interests. 

Reiseliv i verdensklasse

Tirsdag 26. januar skal seniorforsker Elisabet Ljunggren i ilden. Hun deltar i reiselivsprosjektet Opplevelser i Nord som har et seminar som retter søkelyset på at norsk reiseliv kan bli ei næring i verdensklasse.

Innovasjon er viktig og opplevelsesbasert reiseliv er viktig, men hva betyr kjønn i denne sammenhengen? Det er tema for Ljunggrens innlegg.

Nord etter olja

Seniorforsker og prosjektleder for ARCTICCHALLENGE, Brigt Dale, arrangerer i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet seminaret: Post petroleum futures: Knowledges, narratives and policies. Der man skal diskutere i hvilken grad tiden etter olje tas med i vurderingene når nye fortellinger om framtiden i nord konstrueres. Sammen med Berit Kristoffersen ved UiT holder Dale også et innlegg med tittelen ”What is a post-petroleum perspective? Local and global lessons and perspectives”.

Klimaendringer og tilpasninger i Arktis

Marianne Karlsson and Grete K. Hovelsrud er med å organisere seminaret om det Arktiske Råds initiativ Adaptation Actions for a Changing Arctic på onsdagen– hvor et bredt panel med representanter fra næring, forvaltning, kommuner og forskning skal diskutere hva som vil kreves av tilpasning til endringer i Barents regionen sett i lys av klimaendringer og andre utfordringer.

Grete K. Hovelsrud sitter i panelet og skal snakke om de foreløpige funnene i den pågående utredningen.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern