Dårlig vær gir færre turister i Nordland

Blikkstille vann og sol.
Blikkstille vann og sol.

Nå strømmer turistene til Nordland. Men vil dette fortsette utover sommeren? To faktorer er sentrale for å påvirke turiststrømmen. Nummer en er været og nummer to er hva den norske krona koster.

I 2013 ga dårlig vær færre overnattinger i Nordland. Unormalt mye regn og en høy kronekurs var årsak til færre overnattinger i Nordland. Det finner forskere som har studert statistikk for gjestedøgn i Nordland fra 2001 til 2014.

- Først og fremst er det været som utpeker seg som årsak til nedgangen i 2013. I 2013 hadde vi unormalt mye regn, sier seniorforsker Einar Lier Madsen.

Einar Lier Madsen en uværsdag.

Hvordan blir så 2015?

- Det er været påvirker de norske turistene mest, og det er de det er aller flest av, mens de utenlandske turistene i større grad påvirkes av valutakursene. I 2012 var den norske kronen sterk, det betyr at det blir dyrere for utenlandske turister i Norge og billigere for norske turister å reise til utlandet. Flere tyskere oppga dette som årsak til at de ikke ferierte i Nord-Norge i 2013, sier Lier Madsen om funnene i undersøkelsen.

- I løpet av 2013 endres dette, men antakelig for seint til at utenlandske turister oppfatter at Norge har blitt billigere.

Samtidig gjorde den gode kronekursen i 2013 det billigere for nordmenn å feriere utenlands. Rekordmange nordmenn reiste på chartertur ut av Norge i 2013 – noe som støtter opp om forklaringen av dårlig vær som årsak til færre gjestedøgn dette året.

- I tillegg er de tradisjonelle campingturistene erstattet av bobil-turister, og disse registreres ikke i gjestedøgnstatistikken. Også bussturismen hadde en svært stor nedgang fra 2012 til 2013, forklarer Lier Madsen.

Været og krona

I 2014 ble det en oppgang i antall gjestedøgn etter nedgangen i 2013. Da var det bedre vær og gunstigere kronekurs for utenlandske turister.

Trenden for 2015 er at turistene strømmer til; de utenlandske turistene fordi det er billigere enn før; og nordmenn fordi det er bedre å feriere hjemme enn å svi av feriebudsjettet utenlands – hvis ikke været blir for dårlig da…

Les hele notatet om gjestedøgnsstatistikken som ble utarbeidet for Nordland fylkeskommune.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern