Aktuelt

  • Vi søker Forskningsleder Miljø

    Vi søker deg som vil lede arbeidet med å videreutvikle et svært spennende og anerkjent fagmiljø innen klima- og miljøforskning ved Nordlandsforskning.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern