Aktuelt

  • Unison innsats mot klimaendringer

    Klimaendringer gir kjipe konsekvenser. Et nytt internasjonalt prosjekt skal kartlegge suksessrike metoder for å bekjempe disse konsekvensene og spre kunnskapen til flest mulig.

  • Ønsker turisme for alle

    Et nytt nettverk skal jobbe for å utvikle et opplevelsesbasert reiseliv som er tilgjengelig for flest mulig, uansett funksjonsnivå.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern