Aktuelt

 • Forstå et arktis i konstant endring

  25. november lanseres Arctic Resilence Report. Dette er den første helhetlige vurderingen av Arktis fra et sosio-økologisk perspektiv. Forskerne ser på kritiske endringer i økosystemet og faktorer som forsterker motstandsdyktigheten til samfunn.

 • Seminar om bærekraftig cruiseturisme

  Den 23. november arrangerte Nordlandsforskning og Vestlandsforsking et halvdagsseminar om bærekraftig cruiseturisme. Seminardeltagerne, som kom fra forvaltning, politikk, næringsliv og forskning, fikk presentert et bredt spekter av perspektiver.

 • Unge på Island

  Ungdoms situasjon på Island var tema da Cecilie Høj Anvik og Ragnhild Holmen Waldahl deltok på to arrangementer i regi av Nordens velferdssenter og Arbeidsdirektoratet på Island.

 • Bok om unge i Norden som står utenfor

  23. november lanseres boken; Unge, udenforskab og social forandring - Nordiske perspektiver. Seniorforsker Terje Olsen er en av redaktørene, mens seniorforsker Cecilie Høj Anvik bidrar med kapittel i boka.

 • Nordisk Välfärdsforskning

  Aller første nummer av det nordiske tidsskriftet Nordisk Välfärdsforskning/Nordic Welfare Research er ute nå. Seniorforsker Terje Olsen er redaktør for det nye tidsskriftet som publiserer artikler innen et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske velferdssamfunnene.

 • Ei framtid med alger

  Tang og tare – produksjon og konsum, samt forskning, næring og forvaltning sto på agendaen da Nordlandsforskning, Nord universitet og NIBIO inviterte til workshop om alger 2. november.

 • Lytring: Hvordan vet du at du er same?

  Nesten ingen samer driver med reindrift lenger, de flytter til de store byene og stadig færre behersker de samiske språkene. Samtidig framstår samisk identitet som noe helt annet enn "det norske" i mange sammenhenger.

 • Hvor skal skolene ligge?

  Det er lite å spare på å samle og sentralisere ungdomsskoler, fant forskere da de utredet flere alternativer på oppdrag fra Vågan kommune.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern