Aktuelt

  • Med reindrift på agendaen

    Seniorforsker Camilla Risvoll har reindrift, klimaendringer, rovviltforvaltning og beitenæringer på agendaen framover. Ett nytt beitedriftsprosjekt med tittel: ‘Fleksibilitet i reindriften: Barrierer og muligheter for bærekraftig utvikling i reindriften i Nordland’ ble innvilget av Reindriftens utviklingsfond i juni.

  • Kunnskap om utviklingshemmedes rettssikkerhet

    Onsdag 15. juni lanserer Nordlandsforskning en rapport med kunnskapsstatus om utviklingshemmedes rettsikkerhet. Rapporten inneholder en oppsummering av norske og internasjonale forskningsresultater fra de siste ti år om ulike sider ved utviklingshemmedes rettssikkerhet på flere livsområder.

  • Grønn innovasjon fikk pris fra Økonomisk forskningsfond

    Siri Jakobsen og Tommy H. Clausen fikk prisen for beste publisering 2015 for sin artikkel: Innovating for a greener future: the direct and indirect effects of firms' environmental objectives on the innovation process. Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Journal of Cleaner Production i 2015.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern