Aktuelt

 • Her merker folk miljøendringene i hverdagen

  For folk i Belize i Karibia er ikke klimaendringene lenger bare tall og prognoser. De merker konsekvensene på kroppen. Både naturen og hverdagslivet forandres for folk på Belize i Karibia som følge av klimaendringene.

 • Språkarbeider er alfa og omega

  I mange samiske barnehager gis språkarbeideren (giellačeahppi/giellatjiehppe/Gielebarkije), æren for at barna lærer seg samisk.

 • Smart spesialisering for økonomisk vekst

  - Ta utgangspunkt i styrkene for å utvikle regionen, det handler metoden smart spesialisering om. Smart Spesialisering er EUs strategi for å gjenvinne tapt terreng og svak økonomisk vekst, sier seniorforsker Åge Mariussen.

 • Må tenke på andre ting enn olje

  - Tida etter olja er utrolig mye lengre enn tida med olja, innledet seniorforsker Brigt Dale for om lag 70 gjester på Lytring i Stormen.

 • Nord-Norge etter oljen: fornyet eller forlatt?

  - En oljedebatt uten å diskutere hvordan Nord-Norge skal se ut etter oljen blir kortsiktig, sier seniorforsker Brigt Dale ved Nordlandsforskning. Dale er hefteredaktør for det siste nummeret av det populærvitenskapelige tidsskiftet Ottar der Nord-Norge etter oljen er tema.

 • Nye perspektiver på innovasjon i offentlig sektor

  Tirsdag 6. oktober møtte 24 stykker til lunsj i regi av Senter for velferdsinnovasjon. Temaet var innovasjon i offentlig sektor. Stipendiatene fra Nordlandsforskning og Universitetet i Nordland Joakim Høgås og Anne Tjønndal presenterte ideer fra doktorgradsprosjektene sine for folk fra Universitetet i Nordland, KS, Fylkeskommunen, Nordlandsforskning og andre.

 • Statsbudsjettet 2016

  Det er viktig for omstillingen av Norge å legge til grunn forskningsbasert kunnskap. I statsbudsjettet foreslår Regjeringen totalt 32,5 mrd kroner til forskning og utvikling i 2016 via Kunnskapsdepartementets sektorbudsjett.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern