Aktuelt

 • Økende skipstrafikk i Arktis

  Smelting av sjøis, en rask og kommersiell utvikling, tilgang til flere ressurser og utvikling av turistnæring resulterer i økende skipstrafikk i Arktis. Disse problemstillingene blir tema for doktorgraden til Julia Olsen, som sammen med Grete K. Hovelsrud presenterte sine ideer på en konferanse om shipping i Arktis.

 • Steiner på badet

  Offensiv satsning mot 2020

  "Vi leverer kunnskap der fremtiden formes" - det er Nordlandsforsknings nye visjon! Strategi 2015-2020 ble vedtatt på styremøtet før sommeren. Visjonen synliggjør den nytten våre forskningsresultater og kunnskap skal bidra med i politikkutforming og samfunnsutvikling i årene fremover.

 • Lytring i Stormen: Dette gidder jeg ikke!

  Sanna Sarromaa har vært politiker i 12 år. Mobbing på Facebook, hardt mediekjør og store mengder kjeft har fått henne til å takke for seg. Er det nettrollene som gjør at så mange skyr unna politikerverv? Har det noe med kjønn å gjøre? Og hvilke følger får denne vegringen for det norske demokratiet?

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern