Aktuelt

 • Nordlandsforskning på Helgeland

  Nordlandsforskning styrker sin tilstedeværelse i hele Nordland! Instituttet er lokalisert ved Universitetet i Nordland og de fleste forskerne har tilhørighet til Bodø og Salten. Vi har i tillegg flere forskere som bor i Lofoten, men har ikke hittil ikke hatt forskere med tilhørighet i sørfylket. Det har vi nå gjort noe med, og 1. juni ansetter vi en forsker som vil ha kontorsted i Mo i Rana.

 • Kvinner en sjelden ressurs i gruvene

  Kun 20 % av ansatte i gruver i Norge er kvinner, skriver Barents Observer. De har intervjuet forskningsleder Elisabet Ljunggren som jobber med et prosjekt som analyserer kjønn og likestilling i gruveindustrien i Norge, Sverige og Finland.

 • Dagens unge – bekymring og prestasjon

  Foreldre, forskere, skolefolk og media deler en økende bekymring for dagens unge. At man til en hver tid er urolig for de unge, er ikke nytt, slik innleder Cecilie Høj Anvik og Ragnhild Holmen Waldahl sin kronikk publisert i Avisa Nordland 27. mai.

 • Lytring 27. mai: Generasjon prestasjon

  Dagens ungdom er mer pliktoppfyllende, jobber mer med skole, bruker mindre rus og er i mindre opposisjon enn deres egen foreldregenerasjon. Samtidig rapporterer svært mange unge om psykiske plager, noe som bekymrer forskere, foreldre og de som møter ungdom i skolehverdagen.

 • Tenketank på bryggekanten

  Styret ved Nordlandsforskning har vedtatt hovedmål for strategiperioden 2015-2020: "Nordlandsforskning skal være et fremragende forskningsmiljø i Norge og en foretrukket partner i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid". Hvordan skal vi realisere dette?

 • Direktøren på slottsmiddag

  Nordlandsforsknings administrerende direktør, Iselin Marstrander, var invitert på Regjeringsmiddag med Portugals president den 4. mai på Akershus slott.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern